Xác định bưu gửi không có người nhận như thế nào ?

Theo Luật Bưu chính năm 2010, Bưu gửi bao gồm thư (thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí), gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính (mạng bưu chính là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính).

Bưu gửi bị coi là không có người nhận trong trường hợp không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi sau thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận. Thời hạn này không áp dụng đối với bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại.

Người gửi là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người gửi trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người nhận trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Vậy, bưu gửi được xác định là không có người nhận khi nào ?

Trường hợp xác định bưu gửi không có người nhận

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất Bưu gửi được xác định là không có người nhận nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại (sau đây gọi là bưu gửi bị từ chối nhận).

b) Bưu gửi không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi quy sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận, trừ trường hợp bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại (sau đây gọi là bưu gửi không phát được).

- Bưu gửi được coi là không phát được trong các trường hợp sau đây:

+ Không có địa chỉ người nhận; địa chỉ người nhận không đầy đủ hoặc không đúng;

+ Người nhận đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới;

+ Không tìm được người nhận tại địa chỉ đã ghi;

+ Sau khi không thực hiện được việc phát, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã mời tối thiểu hai lần, mỗi lần cách nhau 02 ngày làm việc, nhưng người nhận không đến nhận;

+ Người nhận từ chối nhận.

- Bưu gửi được coi là không hoàn trả được cho người gửi trong các trường hợp sau đây:

+ Không có địa chỉ người gửi; địa chỉ người gửi không đầy đủ hoặc không đúng;

+ Người gửi đã thay đổi địa chỉ nhưng không để lại địa chỉ mới;

+ Không tìm được người gửi tại địa chỉ đã ghi trên bưu gửi;

+ Sau khi không thực hiện được việc phát, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã mời tối thiểu hai lần, mỗi lần cách nhau 02 ngày làm việc, nhưng người gửi không đến nhận;

+ Người gửi từ chối nhận lại.

- Thời hạn trên bao gồm thời gian công khai thông tin: Doanh nghiệp công khai thông tin về bưu gửi không phát được tại bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh, thành phố và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có) trong thời hạn tối thiểu 03 tháng.

Thông tin công khai bao gồm các nội dung chính sau đây: Số hiệu bưu gửi (nếu có); Ngày chấp nhận bưu gửi (dấu ngày hoặc các thông tin xác định thời gian chấp nhận bưu gửi là căn cứ xác định ngày chấp nhận); Bưu cục chấp nhận bưu gửi; Họ tên địa chỉ người gửi, người nhận; Trọng lượng của bưu gửi (nếu có); Lý do không phát được, không hoàn trả được; Ngày hết hạn công khai thông tin; Các thông tin liên quan đến việc nhận lại bưu gửi.

Căn cứ xác định bưu gửi không có người nhận

Theo Khoản 2, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất Căn cứ để xác định bưu gửi không có người nhận gồm các nội dung chính sau đây:

a) Trường hợp bưu gửi bị từ chối nhận (Bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại):

a.1. Thông tin xác định thời gian bưu gửi bị từ chối nhận;

a.2. Thông tin về bưu gửi bị từ chối nhận (số hiệu bưu gửi (nếu có), ký hiệu đặc thù của bưu gửi; họ tên, địa chỉ của người gửi, người nhận trên bưu gửi và các thông tin khác có liên quan);

a.3. Chữ ký, họ tên đầy đủ, thông tin về chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ xác định nhân thân của người từ chối nhận bưu gửi. Trường hợp người từ chối nhận là tổ chức thì phải có dấu, chữ ký, họ tên đầy đủ của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức đó.

b) Trường hợp bưu gửi không phát được (Bưu gửi không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi):

b.1. Lý do bưu gửi không phát được;

b.2. Chữ ký, họ tên đầy đủ của nhân viên thực hiện việc phát bưu gửi đó.

c) Trường hợp người gửi có chỉ dẫn bằng văn bản về việc từ chối nhận lại khi không phát được bưu gửi cho người nhận thì tài liệu này được coi là căn cứ xác định việc người gửi từ chối nhận lại.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về việc xác định bưu gửi không có người nhận.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày quy định về Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Các quy định về bưu gửi ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày các quy định về bưu gửi

Dịch vụ bưu chính là gì ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày về khái niệm dịch vụ bưu chính và các quy định của dịch vụ bưu chính

Quản lý tài chính đối với việc xử lý bưu gửi không có người gửi như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày quy định về việc Quản lý tài chính đối với việc xử lý bưu gửi không có người gửi

Quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính

Quy định về việc công khai thông tin và lập danh sách bưu gửi không có người nhận ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc công khai thông tin và lập danh sách bưu gửi không có người nhận

Quy định về việc lưu trữ hồ sơ và báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc lưu trữ hồ sơ và báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận