Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh như thế nào? (Phần 1)

Bệnh binh

Bệnh binh” là một khái niệm dễ bị nhầm lẫn với “thương binh”. Tuy nhiên trong Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bệnh binh và thương binh là hai nhóm đối tượng khác nhau, có chế độ ưu đãi khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất đối với bệnh binh là nhóm đối tượng này sau khi bị thương tật, tổn thương sức khỏe mà vẫn không đủ điều kiện hưởng hưu trí, nhưng phải thôi hoạt động trong lực lượng vũ trang nhân dân do tổn thương cơ thể, suy giảm khả năng lao động.

Một bệnh binh phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem thêm: Điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh như thế nào?

Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh

Theo Điều 27 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020:

Trợ cấp hằng tháng

Trợ cấp hằng tháng là trợ cấp cơ bản đối với bệnh binh, tức, mỗi bệnh binh đều được hưởng trợ cấp hằng tháng (theo định kỳ mỗi tháng một lần). Mức trợ cấp hằng tháng được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh là:  

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50%

1.695.000 đồng

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60%

2.112.000 đồng

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70%

2.692.000 đồng

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80%

3.103.000 đồng

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % - 90%

3.714.000 đồng

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% -100%

4.137.000 đồng

Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình

Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình là trợ cấp hướng tới đối tượng là người phục vụ bệnh binh (những người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì không đủ khả năng tự chăm sóc, phục vụ bản thân) để thân nhân của bệnh binh có đủ điều kiện hơn để phục vụ, chăm sóc bệnh binh.

Mức trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình là:  

Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên

1.624.000

Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

2.086.000

Trong đó, bệnh tật đặc biệt nặng được xác định trong quá trình giám định, khám xác định mức độ tổn thương cơ thể.

Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khác với trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh, vì vậy một người vừa có thể hưởng trợ cấp bệnh binh, vừa được hưởng phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Phụ cấp này nhằm hỗ trợ cho nhóm bệnh binh có mức độ suy giảm khả năng lao động, tổn thương cơ thể nghiêm trọng.

Mức phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên là:  

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

815.000

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

1.624.000

Trong đó, bệnh tật đặc biệt nặng được xác định trong quá trình giám định, khám xác định mức độ tổn thương cơ thể. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

Trên đây là các chế độ về trợ cấp, phụ cấp đối với bệnh binh, để biết thêm chi tiết về các chế độ còn lại, xem thêm: Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh như thế nào? (Phần 2)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thế nào là thương binh loại B?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Khái niệm và tiêu chuẩn, điều kiện thương binh loại B

Khám, giám định lại đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B trong trường hợp nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Trường hợp khám, giám định lại đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 2)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phần 2)

Điều kiện, tiêu chuẩn người hưởng chính sách như thương binh như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn người hưởng chính sách như thương binh

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phần 1)