Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào? (Phần 1)

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là các trường hợp người hoạt động kháng chiến (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) hoạt động trên các khu vực bị rải chất độc dioxin và bị phơi nhiễm chất độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và các thế hệ con cháu sau này. Một người được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khi đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 29 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo Điều 30 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm:

Trợ cấp hằng tháng

Trợ cấp hằng tháng là mức trợ cấp định kỳ được cấp phát cho đối tượng theo từng tháng, nhằm hỗ trợ hoạt động sinh hoạt cho người có công với cách mạng.

a. Mức hưởng trợ cấp hằng tháng

Về mức trợ cấp hằng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng mức trợ cấp như sau:

(i) Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị mắc các bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên (Xem thêm các bệnh này tại: Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào?)

Mức trợ cấp hằng tháng đối với nhóm đối tượng này được xác định theo từng mức từ 21% đến 40%; từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị mắc các bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học

Mức trợ cấp (đồng)

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 40%

1.234.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 60%

2.062.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 % - 80%

2.891.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

3.703.000

(ii) Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà không bị mắc các bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng bị vô sinh hoặc sinh con bị dị dạng, dị tật

Đối với nhóm người thuộc trường hợp bị vô sinh hoặc sinh con bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học (mà không mắc các bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học) thì:

- Người có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%, tức 2.062.000 đồng. Theo đó, cá nhân có thể có tỷ lệ tổn thương dưới 21% nhưng vẫn được hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được hưởng mức trợ cấp hằng tháng từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên, tức: 2.891.000 đồng hoặc 3.703.000 đồng, tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể của người đó.

b. Các trường hợp bệnh binh nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Trường hợp bệnh binh mắc các bệnh các bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Trường hợp bệnh binh bị vô sinh hoặc có con bị dị dạng, dị tật do phơi nhiễm chất độc hóa học thì vừa được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh, vừa được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương từ 41% đến 60%.

- Trường hợp bệnh binh bị mắc thêm các bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên (tức đã bị vô sinh hoặc có con bị dị dạng, dị tật do phơi nhiễm chất độc hóa học) thì được chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo một trong hai trường hợp trên.

Trên đây là chế độ về trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, để biết thêm về các chế độ khác đối với nhóm người này, xem thêm: Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào? (Phần 2)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phần 1)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân bệnh binh như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân bệnh binh (Phần 1)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 2)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phần 2)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân bệnh binh như thế nào? (Phần 2)

Chính sách xã hội 07/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân bệnh binh (Phần 2)

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào?

Chính sách xã hội 07/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học