Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế như thế nào?

Thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là các cá nhân:

- Tham gia các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc: Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ

- Bảo vệ Tổ quốc: Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại biên giới, khu vực trọng yếu, khu vực biển đảo, thậm chí ở nước ngoài để bảo vệ Tổ quốc.

- Làm nghĩa vụ quốc tế: Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giao. Các nhiệm vụ này liên quan đến trách nhiệm của Việt Nam trên quốc tế.

Một người được coi là hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế  khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 35 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm:

- Cha, mẹ

- Vợ hoặc chồng

- Con (con đẻ, con nuôi)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

Theo Điều 37 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ sau:

Trợ cấp một lần

a. Trường hợp được nhận trợ cấp một lần

Không phải thân nhân nào của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cũng được hưởng trợ cấp một lần. Chỉ trong trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc chưa được hưởng chế độ mà đã chết thì thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mới được hưởng trợ cấp một lần.

Nếu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế trong thời gian còn sống đã hưởng chế độ dành cho người có công thì thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế không được nhận trợ cấp một lần kể cả sau khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc chết.

b. Mức trợ cấp một lần

Mức trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc là: 0,3 lần mức chuẩn/thâm niên.

Trong đó:

Mức chuẩn hiện tại là 1.624.000 đồng. Suy ra, mức trợ cấp hiện tại một thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng là 487.000 đồng/thâm niên.

Trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng là khoản tiền mà cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng đối tượng (ở đây là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế) được hưởng, để thực hiện công tác mai táng, an táng cho người đã khuất.

Mức hỗ tợ mai táng đối với cá nhân/tổ chức mai táng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là: Mức chi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng, tức bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà thương binh, người được hưởng chính sách như người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 07/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Phần 1)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào? (Phần 2)

Chính sách xã hội 07/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Phần 2)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như thế nào? (Phần 3)

Chính sách xã hội 07/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Phần 3)

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày như thế nào?

Chính sách xã hội 07/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày như thế nào?

Chính sách xã hội 07/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày như thế nào?

Chính sách xã hội 07/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế như thế nào?

Chính sách xã hội 07/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế như thế nào?

Chính sách xã hội 08/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế