Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 1)

Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

“Thương binh” là khái niệm để chỉ những người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân có thương tật, bệnh tật mắc phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dưới tư cách là thành viên trong lực lượng vũ trang nhân dân và đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, thương binh loại B là thương binh được công nhận trước ngày 31/12/1993, được hưởng các chế độ như đối với các thương binh được công nhận theo tiêu chuẩn hiện tại.

Người được hưởng chính sách như thương binh là những người không phải thương binh, tức không phải là người làm việc trực tiếp trong lực lượng vũ trang nhân dân (Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân), nhưng vẫn đạt các tiêu chuẩn còn lại đối với thương binh theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bao gồm:

- Cha, mẹ

- Vợ hoặc chồng

- Con (con đẻ, con nuôi)

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Theo Điều 25 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được hưởng các chế độ ưu đãi sau:

Bảo hiểm y tế

a. Đối tượng hưởng bảo hiểm y tế

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

Trong đó:

- Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình

b. Chế độ bảo hiểm y tế

- Được Ngân sách Nhà nước chi trả tiền đóng bảo hiểm y tế (không phải đóng bảo hiểm y tế mà vẫn được nhận thẻ bảo hiểm y tế, hưởng chế độ bảo hiểm y tế)

- Khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 95%

Trợ cấp tuất trong trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

a. Đối tượng được hưởng trợ cấp tuất

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con chưa đủ 18 tuổi của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình

b. Mức trợ cấp tuất

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với nhóm đối tượng trên: 911.000 đồng

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng

a. Đối tượng được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng sống cô đơn và đủ tuổi nghỉ hưu của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con mồ côi cả cha mẹ đủ 18 tuổi nếu tiếp tục đi học của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

- Con mồ côi cả cha mẹ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người có chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

b. Mức hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng

Mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với nhóm đối tượng trên là: 1.299.000 đồng.

Lưu ý: Một người có thể đồng thời hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Trên đây là ba chế độ ưu đãi đầu tiên đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Để biết thêm về các chế độ ưu đãi khác, xem thêm: Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 2)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Thế nào là thương binh loại B?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Khái niệm và tiêu chuẩn, điều kiện thương binh loại B

Khám, giám định lại đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B trong trường hợp nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Trường hợp khám, giám định lại đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 2)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phần 2)

Điều kiện, tiêu chuẩn người hưởng chính sách như thương binh như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn người hưởng chính sách như thương binh