Điều kiện, tiêu chuẩn người hưởng chính sách như thương binh như thế nào?

Người hưởng chính sách như thương binh

“Thương binh” là khái niệm để chỉ những người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân có thương tật, bệnh tật mắc phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dưới tư cách là thành viên trong lực lượng vũ trang nhân dân và đạt đủ các tiêu chuẩn để được công nhận là “thương binh”.

Các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thương binh được nêu chi tiết tại:

Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh như thế nào? (Phần 1)

Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh như thế nào? (Phần 2)

Người được hưởng chính sách như thương binh, về cơ bản không phải là thương binh, tức không phải là người làm việc trực tiếp trong lực lượng vũ trang nhân dân (Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân), nhưng vẫn đạt đủ các tiêu chuẩn còn lại đối với thương binh.

Điều kiện, tiêu chuẩn người hưởng chính sách như thương binh

Theo Khoản 2 Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều kiện, tiêu chuẩn để một người hưởng chính sách như thương binh bao gồm:

Không thuộc các đối tượng được công nhận là “thương binh”

Tức, không thuộc các đối tượng sau:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

- Hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên

Tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định bởi cơ quan, tổ chức thực hiện giám định. Mức độ tổn thương cơ thể là chứng minh cho khả năng sinh hoạt, lao động và đảm bảo khả năng sống. Với những người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên, các hoạt động dựa trên chức năng cơ thể bị tổn thương giảm đi, dẫn đến các trường hợp không đủ khả năng tự sinh hoạt, lao động, do đó mới được hưởng chính sách như thương binh.

Thuộc các trường hợp sau

- Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia

- Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng

- Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch

- Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể

- Làm nghĩa vụ quốc tế

- Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh

- Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm

- Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định

- Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm

- Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội

Đây đều là các trường hợp tương tự các trường hợp công nhận thương binh. Theo đó, người hưởng chính sách như thương binh trên thực tế vẫn bị thương bởi nguyên nhân, lý do giống với thương binh. Điều khác biệt duy nhất là về đối tượng.

Được cấp “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”

Trên thực tế, người nào đáp ứng đủ 03 điều kiện trên thì mới được cấp “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”. “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh” ghi nhận mức độ thương tật, nguyên nhân dẫn đến thương tật cũng như nhóm đối tượng của người được cấp, cũng có giá trị chứng minh để người “được hưởng chính sách như thương binh” chính thức được hưởng chế độ cho nhóm đối tượng này.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Thế nào là thương binh loại B?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Khái niệm và tiêu chuẩn, điều kiện thương binh loại B

Khám, giám định lại đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B trong trường hợp nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Trường hợp khám, giám định lại đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 1)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như thế nào? (Phần 2)

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Phần 2)