Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh như thế nào? (Phần 1)

Thương binh

“Thương binh” là khái niệm để chỉ những người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân có thương tật, bệnh tật mắc phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dưới tư cách là thành viên trong lực lượng vũ trang nhân dân. Trên thực tế, để được công nhận là thương binh thì cần đáp ứng được một số điều kiện, tiêu chuẩn nhất định, do mức độ thương tật, bệnh tật của mỗi người là khác nhau, tương ứng với mức thích nghi sinh hoạt khác nhau, đồng thời không phải trường hợp nào cũng được coi là “thực hiện nhiệm vụ”.

Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh

Theo Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một người để được công nhận là thương binh cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Thuộc các đối tượng có thể được công nhận là thương binh: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

- Mức độ thương tật/tỷ lệ tổn thương cơ thể: Từ 21% trở lên

- Thuộc các trường hợp được công nhận là thương binh, trong đó:

Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia là các yếu tố quan trọng nhất để hình thành và duy trì một quốc gia. Nếu không có độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, một quốc gia không thể duy trì sự tồn tại, nghĩa là không có Nhà nước hoặc Nhà nước không được thành lập hợp pháp, không có thực quyền. Nếu không có an ninh quốc gia thì quốc gia sớm chấm dứt sự tồn tại, khi nhân dân không thể sinh sống ổn định trong môi trường xã hội không có an ninh. Do đó, hoạt động chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia là những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các cá nhân trong quốc gia. Khi bị thương, bị bệnh do chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các cá nhân đủ điều kiện để được công nhận là thương binh.

Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng

Các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở đây là các nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, hoặc truyền tin, hậu cần,... trong đó, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến sự, địch chiếm đóng, tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng đều có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chiến đấu bảo vệ an ninh, quốc phòng. Do đó, trong trường hợp xảy ra thương tật, bệnh tật khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại các khu vực này đều được coi là đủ điều kiện về trường hợp để được công nhận là thương binh.

Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch

Đấu tranh chính trị là đấu tranh trên địa hạt chính trị (không sử dụng vũ lực), tức sử dụng các biện pháp chính trị (về ngôn luận, kinh tế, ngoại giao,…) để ép buộc kẻ địch thực hiện các yêu cầu của mình (hoặc phe mình).

Đấu tranh binh vận là quá trình tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn hành động lâu dài đối với các đối tượng là “binh”, tức trong lực lượng vũ trang, hoặc những người có khả năng gia nhập lực lượng vũ trang. Hoạt động này gắn liền với đấu tranh chính trị.

Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể

Đây là trường hợp người bị thương do bị tra tấn trong tù, chế độ quản lý tù nhân của địch mà mức độ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên. Tuy nhiên, người thuộc trường hợp này phải là những người không khuất phục, không khai các thông tin quan trọng cho địch dù bị tra tấn và bị giam giữ, ngoài ra, trong quá trình bị địch giam giữ, vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động đấu tranh cách mạng (trong phạm vi khả năng của bản thân). Do đó, những người không chịu được tra tấn mà cung cấp thông tin cho địch thì không thuộc trường hợp “thương binh” dù có thương tật từ 21% trở lên.

Ngoài các trường hợp trên, còn một số trường hợp khác được công nhận là “thương binh”, xem thêm: Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh như thế nào? (Phần 2)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Căn cứ cấp giấy báo tử đối với người hy sinh khi trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại, ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội như thế nào?

Chính sách xã hội 30/12/2021

Căn cứ cấp giấy báo tử đối với người hy sinh khi trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại, ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội

Căn cứ cấp giấy báo tử đối với người hy sinh khi trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm như thế nào?

Chính sách xã hội 30/12/2021

Căn cứ cấp giấy báo tử đối với người hy sinh khi trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm

Căn cứ cấp giấy báo tử đối với người mất tin, mất tích đủ điều kiện công nhận liệt sĩ như thế nào?

Chính sách xã hội 30/12/2021

Căn cứ cấp giấy báo tử đối với người mất tin, mất tích đủ điều kiện công nhận liệt sĩ

Điều kiện, tiêu chuẩn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 05/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến