Mộ liệt sĩ là gì?

Khái niệm mộ liệt sĩ

Theo Khoản 1 Điều 42 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Điều 42. Mộ liệt sĩ

1. Mộ liệt sĩ là nơi an táng thi hài, hài cốt của liệt sĩ.

Trong đó:

- Thi hài là xác của người chết, hài cốt là xương của người chết được cải táng

- An táng là việc lưu giữ thi thể hoặc hài cốt, tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất một cách trang trọng

- Liệt sĩ là đối tượng người có công với cách mạng, thuộc lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân, công an nhân dân), đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng, bảo vệ an ninh, xã hội.

Mộ liệt sĩ khác với bia tưởng niệm liệt sĩ do bia tưởng niệm liệt sĩ có ghi tên, năm sinh, năm mất của liệt sĩ nhưng không lưu giữ thi hài, hài cốt của liệt sĩ. Mộ liệt sĩ có thể không có đầy đủ các thông tin của liệt sĩ (thậm chí không có tên). Trong trường hợp này liệt sĩ có mộ được coi là liệt sĩ thiếu thông tin, trong các trường hợp cần xác định danh tính liệt sĩ, có thể lấy mẫu ADN tại mộ liệt sĩ. Sau khi lấy mẫu ADN thì phải đảm bảo sửa chữa, xây dựng lại mộ liệt sĩ.

Một số tiêu chuẩn cố định đối với mộ liệt sĩ

Theo Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 42 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có một số tiêu chuẩn cần được tuân theo đối với mộ liệt sĩ:

- Mộ liệt sĩ trong cùng một nghĩa trang phải được xây dựng thống nhất về kích thước, quy cách: Đây là mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ, tức nghĩa trang chỉ bao gồm mộ liệt sĩ và không có mộ của các đối tượng khác. Đối với mộ liệt sĩ không thuộc nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân trong gia đình hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền có thể quyết định kích thước, quy cách mộ liệt sĩ.

- Nội dung bia mộ liệt sĩ được ghi thống nhất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Nội dung bia mộ liệt sĩ được ghi thống nhất bao gồm họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm mất; nơi mất, đơn vị.

- Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng tại nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ: Thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển mộ liệt sĩ về quê để an táng được hỗ trợ tiền để di chuyển mộ liệt sĩ, với điều kiện các mộ liệt sĩ này phải đảm bảo có đầy đủ thông tin và trùng khớp với thông tin thân nhân của liệt sĩ.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế như thế nào?

Chính sách xã hội 08/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế như thế nào?

Chính sách xã hội 08/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng như thế nào?

Chính sách xã hội 08/01/2022

Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng

Chế độ ưu đãi đối với người hoặc gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?

Chính sách xã hội 08/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người hoặc gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng