Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là gì?

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là Quỹ được sử dụng cho hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, tri ân người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng. Trong đó:

- Chủ thể đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa không phải là chủ thể được hỗ trợ từ Quỹ: Các cá nhân, tổ chức trong xã hội có lòng tri ân, tình cảm biết ơn đối với người có công với cách mạng, hoặc thân nhân người có công với cách mạng có thể đóng góp vào Quỹ. Ngược lại, các cá nhân người có công với cách mạng hoặc hoặc thân nhân người có công với cách mạng là đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

- Chủ thể quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa chịu trách nhiệm trước Chính phủ (cấp trung ương), Ủy ban nhân dân cùng cấp (cấp địa phương)

- Cấp quản lý:

+ Cấp trung ương (chịu trách nhiệm trước Chính phủ)

+ Cấp tỉnh (chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

+ Cấp huyện (chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện)

+ Cấp xã (chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã)

- Nguồn cung cấp của Quỹ đền ơn đáp nghĩa là tự nguyện, không một cá nhân, tổ chức, cơ quan nào bị ép phải đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

- Mục đích thành lập và hoạt động Quỹ đền ơn đáp nghĩa: Hỗ trợ, tri ân, giúp đỡ người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” được phát huy qua từng thế hệ của các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam.

Xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Trong đó:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

- Hoạt động vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa: Vận động thành lập Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa, thành lập tài khoản của Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại Kho bạc Nhà nước, vận động các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng

Mộ liệt sĩ là gì?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Khái niệm mộ liệt sĩ và các tiêu chuẩn đối với mộ liệt sĩ

Quy định về quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Quy định về quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Các nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Các nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

Ngân sách trung ương là nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân như thế nào?

Chính sách xã hội 10/01/2022

Ngân sách trung ương là nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Ngân sách Địa phương là nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân như thế nào

Chính sách xã hội 14/01/2022

Ngân sách Địa phương là nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân