Trách nhiệm kiểm tra, thanh tra về phòng, chống mại dâm như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:57:31 (GMT+7)

Trách nhiệm kiểm tra, thanh tra về phòng, chống mại dâm

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trách nhiệm kiểm tra, thanh tra nói chung về phòng, chống mại dâm

Theo Điều 36 Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập thanh tra liên ngành để thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm ở địa phương.

Theo đó:

- Hầu hết tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đều có bộ phận (cơ quan trực thuộc) chuyên thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra về phòng, chống mại dâm tùy theo quyền hạn thì mới có thể thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Ví dụ: Thanh tra Sở Công thương kiểm tra, thanh tra về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và phát hiện hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ và tiến hành xử lý.

- Thanh tra liên ngành

+ Thanh tra liên ngành nói chung: Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thành lập thanh tra liên ngành để thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm ở địa phương. Đây là trường hợp thanh tra về hoạt động phòng, chống mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến nhiều ngành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập thanh tra liên ngành của cấp mình để thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Thanh tra liên ngành cấp tỉnh, huyện: Ở cấp tỉnh và cấp huyện, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành các hoạt động thanh tra liên ngành.

- Thanh tra liên ngành cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo, tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra về công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương.

Trách nhiệm thanh tra về phòng, chống mại dâm

Theo Điều 34 Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003, thanh tra liên ngành về phòng, chống mại dâm bao gồm các trách nhiệm sau:

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm được thực hiện đối với các cá nhân, tổ chức trực thuộc sự quản lý của cơ quan Nhà nước về các lĩnh vực nhất định. Ví dụ: Thanh tra về chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thanh tra về chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm đối với các cá nhân là công chức, cán bộ, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,…

- Thanh tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp, nhiệm vụ về phòng, chống mại dâm; việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về sử dụng kinh phí, xây dựng và quản lý hoạt động của các cơ sở chữa bệnh: Các hoạt động thanh tra về chương trình, kế hoạch, biện pháp, nhiệm vụ về phòng, chống mại dâm được thực hiện bởi cơ quan tổ chức, ban hành, lên kế hoạch đối với các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm thực hiện. Đối với việc sử dụng kinh phí, cơ quan quản lý về tài chính có trách nhiệm thanh tra.

- Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động phòng, chống mại dâm: Cơ quan tiến hành giải quyết, xử lý vi phạm về mại dâm và các hành vi liên quan đến mại dâm phải tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về các hoạt động này và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm về mại dâm và các hành vi liên quan đến mại dâm.

- Xử lý vi phạm hoặc kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm: Các chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với hành vi mại dâm và các hành vi liên quan đến mại dâm bao gồm các chủ thể dưới đây, các chủ thể khác có trách nhiệm kiến nghị với cơ quan Nhà nước, các chủ thể có thẩm quyền giải quyết để xử lý. Đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm, các chủ thể phải thông báo cho cơ quan điều tra để tiến hành xử lý theo quy trình tố tụng hình sự.

+ Lực lượng Công an nhân dân (có quyền xử phạt theo thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm)

+ Lực lượng Bộ đội biên phòng (có quyền xử phạt theo thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm)

+ Lực lượng thanh tra chuyên ngành của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Thương mại, Du lịch, Y tế, bao gồm thanh tra Sở, thanh tra Bộ (có quyền xử phạt theo thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm)

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về phòng, chống mại dâm; đề nghị bổ sung, sửa đổi các chính sách và quy định của Nhà nước về phòng, chống mại dâm: Các biện pháp theo quy định của pháp luật bao gồm tuyên truyền, thông tin; kinh tế - xã hội; hành chính, hình sự, các biện pháp cụ thể do các cơ quan Nhà nước các cấp có thẩm quyền xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư