Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành

Đăng ký nhãn hiệu là một trong những thủ tục bắt buộc được đặt ra đối với các chủ thể có quyền đối với nhãn hiệu như một cách thức để bảo vệ quyền lợi cho chính người tạo ra nhãn hiệu đó. Bài viết dưới đây sẽ bao quát trọn vẹn về thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

I. Nhãn hiệu là gì? Thế nào được xem là nhãn hiệu.

Căn cứ vào khoản 16, Điều 4, Luật sở hữu trí tuệ năm 2006, SĐ, BS năm 2019 quy định:

“Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Một đối tượng được xem là nhãn hiệu nếu có mục đích dùng để phân biệt và sự phân biệt đó phải đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 72 như sau:

 • Tiêu chí 1: Nhãn hiệu phải hội tụ đủ 2 yếu tố sau:
 • Nhãn hiệu là các dấu hiệu có thể nhìn thấy. Con người chỉ có thể nhận thức được, nắm bắt được về chúng qua khả năng thị giác của con người. Và người tiêu dùng qua quan sát, nhìn ngắm để phát hiện ra loại hàng hóa, dịch vụ có gắn với nhãn hiệu đó để lựa chọn
 • Các dấu hiệu cụ thể được xem xét là nhãn hiệu được tồn tại dưới dạng chữ cái, từ, ngữ, hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc. Yếu tố màu sắc không thể thiếu được đối với nhãn hiệu hàng hóa bởi ưu điểm gây ấn tượng đối với thị giác con người, qua đó nó giúp cho nhãn hiệu thực hiện được chức năng phân biệt của mình
 • Tiêu chí 2: Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu hãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác
 • Nhãn hiệu phải có yếu tố để phân biệt. Yếu tố đó được định nghĩa là một bộ phận của dấu hiệu như là một bộ phận cấu thành tổng thể.
 • Nhãn hiệu bao gồm các yếu tố đủ để tác động vào nhận thức, tạo nên ấn tượng có khả năng lưu giữ trong trí nhớ hay tiềm thức của con người. Bất kì ai khi tiếp xúc đều dễ dàng tri giác và dễ ghi nhớ, nhận biết về chúng khi đặt bên cạnh các loại nhãn hiệu khác

II. Nhãn hiệu gồm những loại nào? Các loại nhãn hiệu được bảo hộ hiện nay.

Thông thường, nhãn hiệu thường có 2 loại sau:

 • Nhãn hiệu dùng cho hàng hóa, thường trả lời cho ai là người sản xuất ra loại hàng hóa đó
 • Nhãn hiệu dùng cho dịch vụ thường được gắn trên các bảng hiệu dịch vụ để người có nhu cầu hưởng thụ dịch vụ đó dễ dàng nhận biết

Luật SHTT chia thành 4 loại nhãn hiệu chính:

 • Nhãn hiệu tập thể: Nhiều chủ thể có quyền sử dụng nó nhưng khi một tập thể sử dụng 1 nhãn hiệu nhân danh tập thể thì nhãn hiệu này không được coi là nhãn hiệu tập thể mà sẽ chỉ là nhãn hiệu bình thường vì là do nhãn hiệu do một chủ thể sử dụng.
 • Nhãn hiệu chứng nhận: Nhãn hiệu mà các chủ thể khi kinh doanh một mặt hàng, sản phẩm nào đó nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng mặt hàng như ISO 9000, ISO 9002.
 • Nhãn hiệu liên kết: Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.
 • Nhãn hiệu nổi tiếng, được xác lập thông qua thủ tục công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không phải thông qua việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu như các loại nhãn hiệu thông thường khác và thường được biết đến trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

III. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành

Nhãn hiệu chỉ được pháp luật bảo hộ khi chúng đã được CQNN chính thức cấp văn bằng bảo hộ cũng như cách thức để thông báo nhãn hiệu đã thuộc về một chủ thể xác định và không một ai được phép chiếm đoạt mà không có căn cứ. Quy trình bao gồm:

1. Hồ sơ cần phải chuẩn bị

-  02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Lưu ý:

 • Phần mô tả nhãn hiệu.
 • Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có.
 • Trường hợp nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập.
 • Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ.

-  05 mẫu nhãn hiệu kèm theo, trong đó:

 • Mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc.
 • Kích thước: Mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm.
 • Màu sắc: Tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đối với việc xin bảo hộ nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, đáp ứng các nội dung quy định tại khoản 4, Điều 105 của Luật SHTT
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương)
 • Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Bên cạnh đó, ở một số trường hợp ngoại lệ, nếu thực hiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, bạn cũng cần phải cung cấp thêm một số tài liệu sau:

 • Giấy uỷ quyền nếu nộp qua tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục cung bảo hộ đối với nhãn hiệu.
 • Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt đối với nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký
 • Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác.
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

2. Các bước nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo những nội dung trên. Trong đó, chú ý chi tiết với từng loại nhãn hiệu được phân loại ở trên sẽ được quy định những giấy tờ riêng.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với hình thức

 • Đơn giấy trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ ở Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.
 • Đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ tại website: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do
 • Lưu ý: Cần phải nộp lệ phí kèm theo việc nộp hồ sơ

Bước 3: Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hình thức của đơn để công nhận tính hợp lệ của đơn.

 • Trường hợp đơn nộp không hợp lệ thì cơ quan nhà nước ra thông báo dự định từ chối đơn hoặc thông báo từ chối đơn, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
 • Trường hợp đơn hợp lệ thì công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp
 • Thời hạn xử lý đơn Thẩm định hình thức: 01 tháng
 • Thời hạn công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Bước 4: Cục sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đăng ký sau khi đã có quyết định công nhận hợp lệ để đánh giá các tiêu chí bảo hộ, phạm vi bảo hộ.

 • Đơn đã đáp ứng được mọi tiêu chí quy định theo pháp luật và không có đơn phản đối hoặc đơn không chấp thuận thì sẽ được bảo hộ nhãn hiệu
 • Thời hạn thẩm định nội dung: Không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn

3. Phí, lệ phí khi đăng ký nhãn hiệu

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Trên đây, là toàn bộ nội dung về quy trình thủ tục đăng kí nhãn hiệu. 

 Trên đây, là toàn bộ nội dung về thủ tục quy trình đăng kí nhãn hiệu. Nếu như có thắc mắc hoặc có vấn đề nào chưa rõ, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh qua số hotline: 0908 308 123 để được giải đáp cụ thể.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan