Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học là gì?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Khái quát về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

- Trước hết, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục, bao gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

- Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Hoạt động đánh giá đó có thể là việc tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học hoặc việc đánh giá ngoài bởi tổ chức chuyên thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Còn đánh giá ngoài là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện mà cơ sở giáo dục phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục; trong mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

- Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học bao gồm:

+ Cơ sở giáo dục đại học.

+ Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học

Căn cứ vào Điều 49 của Luật Giáo dục đại học quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học như sau:

- Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

- Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học bao gồm hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và hệ thống bảo đảm chất lượng bên ngoài thông qua cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục đại học được quy định tại Khoản 4 Điều 49 của Luật Giáo dục đại học như sau:

- Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

- Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo trong từng giai đoạn.

- Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền, các bên liên quan và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo.

- Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo; cho nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Tại Khoản 5 Điều 49 của Luật Giáo dục đại học quy định về nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại học như sau:

- Độc lập, khách quan, đúng pháp luật.

- Trung thực, công khai, minh bạch.

- Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

Khi kiểm định chất lượng giáo dục đại học thì cần tuân thủ tất cả các nguyên tắc trên bởi dựa vào việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học có thể phân loại và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học đó; tạo môi trường giáo dục công bằng và làm nền tảng phát triển lâu dài để mang lại tri thức tốt nhất cho thế hệ mai sau. Hãy thử tưởng tượng nếu việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đại học mà không công bằng, không trung thực, khách quan thì việc hệ lụy có thể khôn lường như thế nào, khi mà người học phải học tại những ngôi trường, cơ sở giáo dục không đạt chuẩn chất lượng tối thiểu nhất.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục đại học

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về nhà đầu tư trong cơ sở giáo dục đại học tư thục ( cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập) là gì?

Giáo dục 06/12/2021

Quy định về nhà đầu tư trong cơ sở giáo dục đại học tư thục ( cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập)

Quy định về hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là gì?

Giáo dục 06/12/2021

Điều 17 của Luật Giáo dục đại học Quy định về hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Chủ tịch hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quy định là gì?

Giáo dục 06/12/2021

Chủ tịch hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quy định về thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường của trường đại học tư thục là gì?

Giáo dục 06/12/2021

Quy định về thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường của trường đại học tư thục

Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo là gì?

Giáo dục 07/12/2021

Quy định về hội đồng khoa học và đào tạo

Quy định như thế nào về hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học?

Giáo dục 07/12/2021

Quy định về hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học

Thủ tục thành lập phân hiệu của trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường đại học tư thục là gì?

Giáo dục 08/12/2021

Thủ tục thành lập phân hiệu của trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường đại học tư thục