Quy định về đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của các cơ sở giáo dục đại học là gì?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Khái quát về liên kết đào tạo với nước ngoài

Căn cứ Điều 45 của Luật Giáo dục đại học thì liên kết đào tạo với nước ngoài được hiểu là việc hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học được thành lập ở Việt Nam với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc cấp chứng chỉ, nhưng không hình thành pháp nhân mới. Tránh nhầm lẫn giữa liên kết đào tạo với khái niệm liên kết giáo dục vì liên kết giáo dục là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục tích hợp.Việc liên kết đào tạo với nước ngoài phải bảo đảm thực hiện quy định của Luật giáo dục và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài. Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai thông tin liên quan về chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, tính pháp lý của văn bằng nước ngoài được cấp tại nước cấp bằng và tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ người học trong quá trình công nhận văn bằng giáo dục đại học; thực hiện kiểm định chương trình liên kết thực hiện tại Việt Nam ngay sau khi có sinh viên tốt nghiệp và kiểm định theo chu kỳ quy định.

Đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo

Liên kết đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh nếu không bảo đảm một trong các nội dung quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 và 20 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi liên kết đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh đó là:

- Khắc phục các vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh.

- Bảo đảm người học đang theo học liên kết đào tạo được tiếp tục học tập.

- Báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt liên kết đào tạo về kết quả khắc phục các vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh để cho phép hoạt động trở lại.

Liên kết đào tạo chấm dứt trong những trường hợp sau

- Hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc quyết định điều chỉnh liên kết đào tạo.

- Theo đề nghị của các bên liên kết.

- Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh.

- Vi phạm quy định của quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc quyết định điều chỉnh liên kết đào tạo ở mức độ pháp luật quy định phải chấm dứt.

- Đã bị đình chỉ và không khắc phục được vi phạm để bảo đảm các nội dung quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 và 20 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi liên kết đào tạo bị chấm dứt hoạt động

- Liên hệ để chuyển số học viên đã được tuyển sinh theo quy định sang cơ sở giáo dục khác.

- Bồi hoàn cho người học các khoản chi phí người học đã nộp đối với trường hợp cung cấp chương trình đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc liên kết đào tạo bị đình chỉ hoặc bị chấm dứt hoạt động mà người học không được hoặc không muốn chuyển sang học ở cơ sở giáo dục khác.

- Thanh toán các khoản thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên, giảng viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể.

- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác.

Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục chấm dứt liên kết đào tào tạo với nước ngoài

- Người có thẩm quyền phê duyệt liên kết đào tạo thì có thẩm quyền chấm dứt liên kết đào tạo. Cụ thể những người có thẩm quyền chấm dứt liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

Điều 22. Thẩm quyền phê duyệt

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ phê duyệt liên kết đào tạo trực tiếp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại những cơ sở này.

3. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phê duyệt liên kết đào tạo cấp chứng chỉ, trừ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và chứng chỉ đào tạo có giá trị tích lũy tín chỉ hoặc học phần để cấp văn bằng.”

- Đơn đề nghị chấm dứt liên kết theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản.

- Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; nếu liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài chưa được chấm dứt thì người có thẩm quyền theo quy định nêu trên có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục đại học

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các tiêu chí cần đáp ứng khi đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Các tiêu chí cần đáp ứng khi đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Hoạt động hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Hoạt động hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Giáo dục 21/12/2021

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Quy định về đối tượng, hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về đối tượng, hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là gì?

Quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học là gì?

Quy định về phạm vi, quy mô, tuyển sinh và ngôn ngữ tại các cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về phạm vi, quy mô, tuyển sinh và ngôn ngữ tại các cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài quy định là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài