Trách nhiệm của các bên liên kết đào tạo với nước ngoài và chế độ báo cáo được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Khái quát về liên kết đào tạo với nước ngoài

Căn cứ Điều 45 của Luật Giáo dục đại học thì liên kết đào tạo với nước ngoài được hiểu là việc hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học được thành lập ở Việt Nam với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc cấp chứng chỉ, nhưng không hình thành pháp nhân mới. Tránh nhầm lẫn giữa liên kết đào tạo với khái niệm liên kết giáo dục vì liên kết giáo dục là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục tích hợp.Việc liên kết đào tạo với nước ngoài phải bảo đảm thực hiện quy định của Luật giáo dục và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài. Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai thông tin liên quan về chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, tính pháp lý của văn bằng nước ngoài được cấp tại nước cấp bằng và tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ người học trong quá trình công nhận văn bằng giáo dục đại học; thực hiện kiểm định chương trình liên kết thực hiện tại Việt Nam ngay sau khi có sinh viên tốt nghiệp và kiểm định theo chu kỳ quy định.

Trách nhiệm của các bên liên kết đào tạo với nước ngoài

- Cung cấp đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến liên kết trên trang thông tin điện tử của cơ sở liên kết và chịu trách nhiệm về sự chính xác của những thông tin này.

- Tổ chức thực hiện quyết định về liên kết.

- Chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài cấp cho người học. Theo Luật Giáo dục đại học thì văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, đạt chuẩn đầu ra của trình độ tương ứng theo quy định của Luật này; gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Còn chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc cấp cho người học dự thi lấy chứng chỉ theo quy định. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chế độ báo cáo đối với liên kết đào tạo với nước ngoài

Có thể thấy báo cáo không còn là khái niệm xa lạ trong đời sống hiện nay, đặc biệt trong văn phòng, doanh nghiệp hoặc các cơ quan hành chính nhà nước thì việc thực hiện báo cáo xảy ra gần như thường xuyên, có thể theo tuần, theo tháng, theo quý, năm, thậm chí nhiều nơi còn yêu cầu các nhân viên báo cáo lại tiến độ công việc, dự án theo ngày nữa. Theo đó chúng ta có thể hiểu chung rằng báo cáo là một loại văn bản gồm văn bản giấy và văn bản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp.

- Các bên tham gia liên kết có trách nhiệm gửi báo cáo việc thực hiện liên kết theo từng năm học cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cơ quan chủ quản (nếu có) trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

- Báo cáo bao gồm các nội dung chủ yếu: Việc thực hiện quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn hoặc quyết định điều chỉnh liên kết, cơ cấu tổ chức, giáo viên, giảng viên, số lượng tuyển sinh, công tác tổ chức giảng dạy và học tập, kết quả học tập của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, số lượng tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp, số lượng chứng chỉ, văn bằng đã cấp, báo cáo tài chính, khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai, đề xuất, kiến nghị.

- Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị tham gia liên kết đào tạo, đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ về liên kết đào tạo tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. Cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ về liên kết đào tạo ở đây có thể hiểu là cơ sở đó được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học.

- Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục đại học

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học là gì?

Giáo dục 09/12/2021

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học

Trách nhiệm và quyền hạn của đại học là gì?

Giáo dục 09/12/2021

Trách nhiệm và quyền hạn của đại học

Nhiệm vụ và quyền hạn của viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ là gì?

Giáo dục 09/12/2021

Nhiệm vụ và quyền hạn của viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ

Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học là gì? (Phần 1)

Giáo dục 13/12/2021

Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học là gì?

Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học là gì? (Phần 2)

Giáo dục 13/12/2021

Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học là gì?

Chính sách của Nhà nước về khuyến khích đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Chính sách của Nhà nước về khuyến khích đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là gì?

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học được đầu tư phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học được đầu tư phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân về tổ chức thực hiện đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân về tổ chức thực hiện đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học là gì?