Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Khái quát về văn phòng đại diện

- Chúng ta thường thấy khái niệm “văn phòng đại diện” đi liền với các tên doanh nghiệp, ví dụ như văn phòng đại diện của công ty X, hay văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam… Như vậy văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Nhưng có một điều cần lưu ý đó là văn phòng đại diện thì không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp, khác với chi nhánh của doanh nghiệp bởi chi nhánh không chỉ thực hiện chức năng kinh doanh mà còn thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền. Cụ thể, văn phòng đại diện chỉ có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp; mục đích của văn phòng đại diện là nơi quảng bá sản phẩm, giải đáp và tư vấn cho khách hàng. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam cũng có chức năng tương tự như thế; và không phải là nơi để đào tạo hay dạy học.

- Tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Giáo dục đại học quy định về văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Điều 46. Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có chức năng đại diện cho cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.”

Trách nhiệm, quyền hạn của văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài

Văn phòng đại diện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc xúc tiến xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo, triển lãm trong lĩnh vực giáo dục đại học nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

- Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học đã ký kết với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

- Không được thực hiện hoạt động giáo dục đại học sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam và không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

- Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo chi tiết bằng văn bản cho sở giáo dục và đào tạo nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của văn phòng đại diện, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có tư cách pháp nhân. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đó phải là tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật của nước đó, có tên gọi rõ ràng, trụ sở được công bố công khai,... bên cạnh đó còn phải có cơ quan điều hành, cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình (bởi pháp nhân có toàn quyền sử dụng những tài sản này mà không chịu sự chi phối, kiểm soát của bất kỳ ai; tài sản này hoàn toàn tách biệt với tài sản của các thành viên). Ngoài ra, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có quyền nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật để nhân danh pháp nhân tham gia các quan hệ pháp luật. Nếu người đại diện theo pháp luật bị bắt giam, bị bỏ tù, bị chết hoặc không còn đủ khả năng đại diện nữa thì pháp nhân đó có quyền bầu ra người đại diện theo pháp luật mới để tiếp tục hoạt động.

- Có thời gian hoạt động giáo dục đại học ít nhất là 05 năm ở nước sở tại; đã được kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dục.

- Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng.

- Có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến thành lập tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện hợp pháp và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền liên quan đến thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Theo đó, thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện không quá 05 năm kể từ ngày được cấp phép và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. Tên của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Văn phòng đại diện”, “Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài” và “tại Việt Nam.”

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Giáo dục đại học

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học được đầu tư phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học được đầu tư phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân về tổ chức thực hiện đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân về tổ chức thực hiện đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học là gì?

Hoạt động hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Hoạt động hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Giáo dục 21/12/2021

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Quy định về đối tượng, hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về đối tượng, hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là gì?

Quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học là gì?

Quy định về phạm vi, quy mô, tuyển sinh và ngôn ngữ tại các cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?

Giáo dục 21/12/2021

Quy định về phạm vi, quy mô, tuyển sinh và ngôn ngữ tại các cơ sở giáo dục đại học thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài là gì?