Chính sách phát triển giao thông đường bộ là gì? Và việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ như thế nào?

Phát triển giao thông đường bộ là một trong các yếu tố quan trọng nhất đê đưa đất nước ngày càng phát triển. Trong những năm qua, việc đầu tư các công trình, dự án giao thông đường bộ chưa đáp ứng được điều kiện mong muốn của đất nước. Việc đầu tư cho các công, trình dự án đó cần một số vốn lớn và đặc biệt là cơ chế chính sách ổn định, lâu dài. Nhà nước ta cần phải quản lý nhà nước một cách khoa học và logic, thì việc huy động vốn đầu tư phát triển giao thông vận mới được đáp ứng. Để đảm bảo chính sách được thực hiện hiệu quả hơn thì cần phải có những khẩu hiệu để tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và người dân để mọi người có thể chấp hành quy luật giao thông đường bộ. 

Theo Điều 5 Luật giao thông đường bộ số 23/20008/QH13 ngày 13/11/2008, có 03 chính sách phát triển giao thông đường bộ:

1. Chính sách phát triển giao thông đường bộ

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 5, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định về chính sách thứ nhất để phát triển giao thông đường bộ:

“1. Nhà nước tập trung các nguồn lực phát triển giao thông đường bộ, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; có chính sách huy động các nguồn lực để quản lý, bảo trì đường bộ.”

- Thực hiện theo quy định trên Nhà nước có Nghị quyết số 13/NQ/TW, ngày 16/01/2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, cụ thể là:

+ Ưu tiên đầu tư nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A, hoàn thành phần lớn vào năm 2015 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2020. Duy tu và nâng cấp để đảm bảo giao thông các tuyến quốc lộ. Đầu tư nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây Nguyên. Lựa chọn đầu tư những đoạn có hạ tầng yếu kém trên tuyến đường ven biển gắn với đê biển. Nối thông tuyến đường biên giới phía Bắc, phía Tây, Tây Nam. Nâng cấp một số tuyến giao thông hành lang kinh tế Đông Tây.

+ Ưu tiên đầu tư trước một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, tuyến nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các cửa ngõ và các đầu mối giao thông quan trọng. Phấn đấu đến năm 2015, hoàn thành khoảng 600 km và đến năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 2.000 km đường cao tốc.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 5, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định chính sách thứ 2 để phát triển giao thông đường bộ:

“2. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố.”

- Thực hiện chính sách thứ 2 Nhà nước có Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND, ngày 04/07/2017 quy định về việc thông qua đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030.”, cụ thể là:

+ Tập trung ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng để đảm bảo thị phần khu vực đô thị trung tâm đến năm 2020 đạt 30% - 35% tổng nhu cầu đi lại, năm 2030 khoảng 50% - 55%; các đô thị vệ tinh đến năm 2020 đạt 15%, năm 2030 khoảng 40%.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 5, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định chính sách thứ 3 để phát triển giao thông đường bộ và căn cứ theo Điều 5, Quyết định số 13/QĐ-TTg, ngày 05/05/2015 quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, cụ thể là:

“ Điều 5. Chính sách phát triển giao thông đường bộ

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động vận tải đường bộ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông đường bộ.”

- Việc nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thực hiện chính sách 3 để phát triển giao thông đường bộ là:

+  Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

+ Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Về việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giao thông được thực hiện thông qua Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND, ngày 04/07/2017 quy định về việc thông qua đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030.”, cụ thể là:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông.

+ Thành lập trung tâm quản lý điều hành giao thông chung của Thành phố, đảm bảo chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

+ Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe.

+ Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị đầu cuối đảm bảo việc thực hiện kết nối giao thông thông minh giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân được hiệu quả.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

Căn cứ theo Điều 7, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định về việc tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ và căn cứ theo Quyết định số 1586/QĐ-TTg, ngày 24/10/2012 quy định về phê duyệt chiến lược quốc gia dảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể là:

- Giáo dục nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều hình thức và nội dung phù hợp, theo các chuyên đề. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội. Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và là một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

- Thực hiện thường xuyên “Năm an toàn giao thông”, “Tháng an toàn giao thông” và “Tuần an toàn giao thông” theo các chuyên đề cụ thể.

- Phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng ma túy và chất có cồn.

- Tuyên truyền trong các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tập huấn kiến thức pháp luật giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe ở các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong công tác này.

- Xây dựng các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông và đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học. Đưa chương trình giảng dạy an toàn giao thông vào các trường sư phạm.

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về an toàn giao thông tại các cấp Trung ương và địa phương, chú trọng phát triển ở cấp cơ sở.

Như vậy là bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã đi làm rõ những chính sách phát triển giao thông đường bộ để làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, vi phạm an toàn giao thông và việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ đến mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông đường bộ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy tắc giao thông đường bộ được quy định như thế nào?

Giao thông 27/09/2021

Bài viết đi tìm hiểu về quy tắc giao thông đường bộ, cụ thể là là quy tắc chung, hệ thống báo hiệu giao thông đường và việc chấp hành báo hiệu đường bộ là như thế nào.

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ được quy định như thế nào?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Quản lý, bảo trì công trình đường bộ là gì?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu về quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ

Dịch vụ vận tải hỗ trợ đường bộ là gì?

Giao thông 06/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về dịch vụ vận tải hỗ trợ đường bộ

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô được quy định như thế nào?

Giao thông 06/10/2021

bài viết tìm hiểu quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Vận tải hành khách bằng xe ô tô là gì?

Giao thông 06/10/2021

Bài tìm tìm hiểu quy định vận tải hành khách bằng ô tô

Hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị được quy định như thế nào?

Giao thông 06/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị