Đặt tên, số hiệu đường bộ là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Điều 40, Chương III, Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 ngày 13/11/2008 quy định về đặt tên, số hiệu đường bộ như sau:

“ Điều 40. Đặt tên, số hiệu đường bộ

1. Đường bộ được đặt tên hoặc số hiệu như sau:

a) Tên đường được đặt tên danh nhân, người có công hoặc tên di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa, tên địa danh hoặc tên theo tập quán; số hiệu đường được đặt theo số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần thiết; trường hợp đường đô thị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên đường đô thị và tên, số hiệu quốc lộ;

b) Tên, số hiệu đường bộ tham gia vào mạng lưới đường bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thực hiện theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan. Đường bộ kết nối vào mạng lưới đường bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thì sử dụng cả tên, số hiệu đường trong nước và tên, số hiệu đường trong khu vực, đường bộ quốc tế.

2. Việc đặt tên, số hiệu đường bộ do cơ quan có thẩm quyền phân loại đường bộ quyết định; riêng đường đô thị, đường tỉnh, việc đặt tên do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

3. Chính phủ quy định cụ thể việc đặt tên, số hiệu đường bộ.”

2. Nội dung quy định

2.1. Quy định về đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

- Căn cứ Khoản 1, Điều 40, Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về đặt tên hoặc số hiệu đường bộ, cụ thể là:

 Đặt tên đường là tên danh nhân, những người có công hoặc tên di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa, tên địa danh hoặc theo tên tập quán.

Số hiệu đường bộ thì đặt theo số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần. Trường hợp đường đô thị mà bị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên đường đô thị, tên và số hiệu quốc lộ.

Tên và số hiệu đường bộ tham gia vào mạng lưới đồng bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thực hiện theo thỏa thuạn giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan.

Đường bộ kết nối vào mạng lưới đường bộ bộ trong khu vực, đường bộ quốc tế thì sử dụng cả tên, số hiệu đường trong nước và tên, số hiệu đường trong khu vực, đường bộ quốc tế.

2.2. Thẩm quyền đặt tên và số hiệu đường bộ

- Căn cứ tại Khoản 2, Điều 40, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định thẩm quyền đặt tên và số hiệu đường bộ, cụ thể là:

Việc đặt tên, số hiệu đường bộ là do cơ quan có thẩm quyền phân loại đường bộ quyết định.

Đường đô thị, đường tỉnh, việc đặt tên do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

2.3. Quy định của Chính phủ về việc đặt tên, số hiệu đường bộ

Căn cứ theo Điều 4, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cụ thể là về đặt tên hoặc số hiệu đường bộ:

- Đặt tên hoặc số hiệu đường bộ ngoài đô thị (Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Nghị định 11/2010):

Tên đường bộ bao gồm chữ “Đường” kèm theo tên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật Giao thông đường bộ;

Số hiệu đường bộ gồm chữ viết tắt hệ thống đường bộ và số tự nhiên cách nhau bằng dấu chấm;

Trường hợp tách tỉnh, đường tỉnh đã có đi qua địa phận hai tỉnh mới hoặc trường hợp sát nhập tỉnh mà đường tỉnh đã có đi qua một tỉnh mới thì giữ nguyên tên hoặc số hiệu, điểm đầu, điểm cuối;

Đoạn tuyến có nhiều đường bộ đi trùng nhau thì việc đặt tên hoặc số hiệu như sau: Đoạn đường bộ trùng nhau thuộc một hệ thống đường bộ thì đặt tên hoặc số hiệu theo đường bộ có cấp kỹ thuật cao hơn; Đoạn đường bộ trùng nhau thuộc nhiều hệ thống đường bộ thì đặt tên hoặc số hiệu của đường bộ thuộc hệ thống đường bộ có cấp quản lý cao hơn.

Tên, số hiệu đường bộ thuộc mạng lưới đường theo Điều ước quốc tế thì sử dụng đồng thời tên, số hiệu trong nước và tên, số hiệu theo Điều ước quốc tế liên quan;

Đối với đường xã chỉ đặt tên gồm chữ “Đường” kèm theo tên địa danh hoặc tên theo tập quán.

- Đặt tên hoặc số hiệu đường đô thị (Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Nghị định 11/2010):

Số hiệu đường đô thị gồm chữ viết tắt hệ thống đường đô thị (ĐĐT) và số tự nhiên cách nhau bằng dấu chấm;

Đặt tên đường đô thị thực hiện theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Trường hợp đường đô thị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên đường đô thị và tên, số hiệu quốc lộ (Căn cứ Khoản 3, Điều 4, Nghị định 11/2010).

Thẩm quyền đặt tên hoặc số hiệu đường bộ (Căn cứ Khoản 4, Điều 4, Nghị định 11/2010):

Bộ Giao thông vận tải đặt tên, số hiệu đường thuộc hệ thống quốc lộ;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt số hiệu đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh; đặt tên hoặc số hiệu đường thuộc hệ thống đường huyện;

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đặt tên đường thuộc hệ thống đường đô thị, đường tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp;

Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tên đường thuộc hệ thống đường xã.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt tên, số hiệu đường bộ theo thẩm quyền có trách nhiệm công bố tên, số hiệu đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng (Căn cứ Khoản 5, Điều 4, Nghị định 11/2010).

Bài viết trên đây, Luật Hoàng Anh làm rõ về việc đặt tên, số hiệu đường bộ và thâm quyền đặt tên, số hiệu đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền ưu tiên của một số loại xe là gì?

Giao thông 02/10/2021

bài viết tìm hiểu về quyền ưu tiên của một số loại xe

Nhường đường tại nơi đường giao nhau là như thế nào?

Giao thông 02/10/2021

Bài viết tìm hiểu về quy định nhường đường tại nơi giao nhau

Quy định về qua phà, qua cầu phao như thế nào ?

Giao thông 02/10/2021

Bài viết nói về việc qua cầu, qua cầu phao khi tham gia giao thông đường bộ

Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc là gì?

Giao thông 02/10/2021

Bài viết làm rõ quy định về xe kéo xe và xe kéo rơ moóc

Các hoạt động khác trên đường bộ được quy định như thế nào?

Giao thông 02/10/2021

Tìm hiểu quy định về các hoạt động khác trên đường bộ

Người đi bộ là gì?

Giao thông 02/10/2021

Tìm hiểu quy định đối với người đi bộ

Người khuyết tật, người già yếu tham gia giao thông được quy định như thế nào? Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ là gì?

Giao thông 02/10/2021

Tìm hiểu quy định đối với người khuyết tật, người già yếu, người dẫn dắt súc vật khi tham gia giao thông đường bộ

Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông là gì?

Giao thông 02/10/2021

bài viết tìm hiểu quy định tổ chức giao thông và điều khiển giao thông