Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung mới nhất.

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014;

2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Nghị định 89/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Hoạt động hàng không chung là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 198 Luật Hàng không dân dụng năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“1. Hoạt động hàng không chung là hoạt động sử dụng tàu bay để thực hiện các chuyến bay trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực kinh tế khác, phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, cứu hộ, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, đào tạo, huấn luyện, bay hiệu chuẩn, đo đạc, chụp ảnh, quay phim, bay phục vụ nhu cầu cá nhân và các hoạt động bay dân dụng khác không nhằm mục đích vận chuyển công cộng hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi.”

Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động hàng không chung phải đăng ký loại hình hoạt động với Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu đơn đề nghị mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG

 

Kính gửi: ……………(tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ……………………………..Nam/Nữ: ……..

Chức danh: ……………………………………………………………………………

Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………   Quốc tịch: ………………….

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số: ……………. Ngày cấp: …. /…… ./………

Cơ quan cấp: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................

Điện thoại: ……………… Fax: …………. Email: ………….. Website: ...................

Đại diện theo pháp luật của công ty (đối với tổ chức): ................................................

.......................................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động hàng không chung với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân: ..............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ nơi cư trú: ............................................................

Điện thoại:…………….. Fax: ………… Email: ………………. Website: ................

Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh số (đối với tổ chức):      

Do:………………………………….. cấp ngày……… tháng ………. năm.... tại .......

3. Nhãn hiệu của tổ chức hoặc cá nhân: ........................................................................

4. Loại hình dự kiến hoạt động:.....................................................................................

5. Cảng hàng không, sân bay căn cứ: ...........................................................................

6. Số lượng, chủng loại, số hiệu đăng ký tàu bay: .......................................................

7. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc số Hộ chiếu,

số và ngày cấp Giấy phép lái tàu bay của thành viên tổ bay:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

8. Họ tên, số Chứng minh nhân dân, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):           

...................................................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đề nghị cấp giấy phép./.

 

 Kèm theo Đơn đề nghị:

- ………………………….;

- ………………………….;

- ………………………….;

……., ngày …. tháng … năm …….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan