Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Điều 85, Chương VII, Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 ngày 13/11/2008 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ như sau:

“ Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

3. Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp số liệu đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe.

4. Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

6. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương.”

2. Nội dung quy định

2.1. Quy định quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

- Căn cứ Khoản 1, Điều 85, Luật giao thông năm 2008, quy định Chính phủ thống nhất về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ:

Quản lý nhà nước gồm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định, phát triển xã hội theo những mục tiêu mà tầng lớp cầm quyền theo đuổi. Gồm toàn bộ hoạt động của cả bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp vận hành như một thực thể thống nhất. Chấp hành, điều hành, quản lý hành chính do cơ quan hành pháp thực hiện đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giao thông đường bộ, xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về an toàn giao thông đường bộ. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ; quy chuẩn về giao thông đường bộ. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đăng ký, cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông đường bộ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ. Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổ chức cứu nạn giao thông đường bộ. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về giao thông đường bộ; đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật giao thông đường bộ. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Hợp tác quốc tế về giao thông đường bộ.

2.2. Quy định Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

- Căn cứ Khoản 2, Điều 85, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, cụ thể là:

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ: Thống nhất quản lý nhà nước về đường bộ trong phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm tổ chức quản lý xây dựng, bảo trì hệ thống quốc lộ, các đường tham gia vận tải quốc tế, đường cao tốc (bao gồm cả quốc lộ, cao tốc đi qua đô thị); trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn thực hiện; chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, bảo vệ công trình đường bộ do Trung ương quản lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, bảo vệ công trình đường bộ do địa phương quản lý; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tổ chức, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Thanh tra đường bộ trong phạm vi cả nước; xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hư hại của công trình đường quốc lộ do sự cố thiên tai, địch họa gây ra; đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hư hại của đường địa phương do sự cố thiên tai, địch họa gây ra; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, địch họa gây ra đối với hệ thống quốc lộ; phôi hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình an toàn giao thông quốc gia trình Chính phủ.

2.3. Quy định Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

 - Căn cứ Khoản 3, Điều 85, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ:

Bộ Công an thực hiện: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giao thông đường bộ, xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về an toàn giao thông đường bộ. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ; quy chuẩn về giao thông đường bộ. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đăng ký, cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông đường bộ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ. Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổ chức cứu nạn giao thông đường bộ. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về giao thông đường bộ; đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật giao thông đường bộ. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Hợp tác quốc tế về giao thông đường bộ.

Bộ Công an huy động lực lượng, tăng cường trang thiết bị kiêm tra nồng độ cồn, tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kiểm tra, xử lý đối với người điều khiện phương tiện sử dụng rượu, bia. Bộ Công an huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, công an xã tăng cường phối hợp kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm đối với người điều khiển, người ngồi trên môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe môtô, xe gắn máy. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe ôtô chở khách, xe ôtô tải vi phạm quy định về tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; đi không đúng làn đường; vi phạm quy định về thời gian lái xe; đón, trả khách không đúng nơi quy định; lái xe ôtô sử dụng rượu, bia. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng (cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng Cảnh sát) tăng cường công tác phối hợp trong việc tổ chức giao thông và điều khiển giao thông; cương quyết không để cho các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường cao tốc theo quy định của Luật Giao thông đường bộ (người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế dưới 70 km/h) đi trên đường cao tốc.

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp số liệu đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe.

2.4. Quy định Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

- Căn cứ Khoản 4, Điều 85, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ:

Bộ Quốc phòng: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giao thông đường bộ, xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về an toàn giao thông đường bộ. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ; quy chuẩn về giao thông đường bộ. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đăng ký, cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông đường bộ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ. Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổ chức cứu nạn giao thông đường bộ. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về giao thông đường bộ; đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật giao thông đường bộ. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Hợp tác quốc tế về giao thông đường bộ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ công trình quốc phòng kết hợp với công trình đường bộ.

2.5. Quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

- Căn cứ Khoản 5, Điều 85, Luật giao thông đường bộ năm 2008, quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và các cơ quan ngang Bộ: Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công; ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; nếu phát hiện những quy định do các cơ quan đó ban hành có dấu hiệu trái với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thì kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt quy hoạch, xây dựng các công trình, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu liên quan đến đất dành cho đường bộ phải thực hiện theo quy định; chịu trách nhiệm giám sát thực hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

2.6. Quy định Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

- Căn cứ Khoản 6, Điều 85, Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, cụ thể là:

Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ: Tổ chức , chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương; chỉ đạo và kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi địa phương…

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn huyện quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ; huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Quản lý, bảo trì đường bộ được giao trên địa bàn xã quản lý; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của dự án; quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ; huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, địch họa; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật.

Bài viết trên đây, Luật Hoàng Anh đã đi tìm hiểu về trách nhiệm quản lý nhà nước về gia thông đường bộ được quy định trong pháp luật hiện hành.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ được quy định như thế nào?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Quản lý, bảo trì công trình đường bộ là gì?

Giao thông 05/10/2021

Bài viết tìm hiểu về quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ

Dịch vụ vận tải hỗ trợ đường bộ là gì?

Giao thông 06/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về dịch vụ vận tải hỗ trợ đường bộ

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô được quy định như thế nào?

Giao thông 06/10/2021

bài viết tìm hiểu quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Vận tải hành khách bằng xe ô tô là gì?

Giao thông 06/10/2021

Bài tìm tìm hiểu quy định vận tải hành khách bằng ô tô

Hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị được quy định như thế nào?

Giao thông 06/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị

Quyền và nghĩa vụ của người nhận hàng là gì?

Giao thông 07/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của người nhận hàng