Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Điều 84, Chương IX, Luật đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/06/2017 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt như sau:

“ Điều 84. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về đường sắt.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.”

2. Nội dung quy định

2.1. Quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt

- Căn cứ Khoản 1, Điều 84, Luật đường sắt năm 2017, quy định quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt:

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt: Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chính sách phát triển đường sắt; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành đường sắt; phổ biến, giáo dục pháp luật về đường sắt; quản lý việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt; công bố đóng, mở ga, tuyến đường sắt; quản lý vốn đầu tư công đầu tư trong lĩnh vực đường sắt; quản lý công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; quản lý hoạt động vận tải đường sắt và hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt; quản lý việc tổ chức bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động đường sắt; tổ chức quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn tàu thực hiện nhiệm vụ đặc biệt; quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và điều tra sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

2.2. Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt

- Căn cứ Khoản 2, Điều 84, Luật đường sắt năm 2017, quy định về việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt: Đề xuất phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sau khi tháo dỡ để Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý, sử dụng đất dành cho đường sắt theo quy định pháp luật.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hư hại của công trình đường sắt do sự cố thiên tai, địch họa gây ra.

2.3. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đường sắt

- Căn cứ Khoản 3, Điều 84, Luật đường sắt năm 2017, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ:

Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về đường sắt.

Các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định, phê duyệt quy hoạch, xây dựng dự án đầu tư các công trình, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ liên quan đến đất dành cho đường sắt phải thực hiện theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

2.4. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đường sắt

- Căn cứ Khoản 4, Điều 84, Luật đường sắt năm 2017 quy định về nhiệm vu, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đường sắt:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt:

Chỉ đạo thực hiện quy định về quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt thuộc phạm vi quản lý.Đề xuất phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị sau khi tháo dỡ để Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, bảo vệ đất dành cho đường sắt theo quy định Luật Đường sắt và các quy định của pháp luật về đất đai.Bố trí ngân sách địa phương để quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, tổ chức xác định ranh giới đất dành cho đường sắt, lập hồ sơ quản lý đất dành cho đường sắt theo quy định .

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quản lý có liên quan thuộc phạm vi quản lý trong việc quản lý đất dành cho đường sắt; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi quản lý.

 Kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đất dành cho đường sắt bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bài viết trên đây, Luật Hoàng Anh đã tìm hiểu pháp luật hiện hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt được quy định như thế nào?

Giao thông 25/10/2021

Bài viết trình bày quy định về trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Hệ thống đường sắt Việt Nam được quy định như thế nào?

Giao thông 25/10/2021

Bài viết trình bày quy định hệ thống đường sắt Việt Nam

Đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt được quy định như thế nào?

Giao thông 28/10/2021

Bài viết tìm hiểu quy định về đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt

Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt được quy định như thế nào?

Giao thông 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về dăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Điều kiện tham gia giao thông của phương tiện giao thông đường sắt là gì?

Giao thông 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về điều kiện tham gia giao thông của phương tiện giao thông đường sắt

Giao thông tại đường ngang, cầu chung, trong hầm là gì?

Giao thông 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về giao thông tại đường ngang, cầu chung, trong hầm

Hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong việc thực hiện phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội được quy định như thế nào?

Giao thông 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong việc thực hiện phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội

Thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt là gì?

Giao thông 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt