Thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước và nước ngoài như thế nào?

Theo Khoản 22 Điều 4 Luật Hải quan 2014 định nghĩa thông tin hải quan như sau:

“22. Thông tin hải quan là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các thông tin khác liên quan đến hoạt động hải quan.”

Thông tin hải quan theo Điều 93 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

Điều 93. Thông tin hải quan

Thông tin hải quan được thu thập, lưu trữ, quản lý, sử dụng để phục vụ thực hiện thủ tục hải quan; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra sau thông quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động nghiệp vụ khác của cơ quan hải quan.”

Vậy việc thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước và nước ngoài như thế nào?

Thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước

Thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước quy định tại Điều 95 Luật Hải quan 2014 như sau:

Cơ quan hải quan tổ chức thu thập thông tin từ các nguồn sau:

+ Hoạt động nghiệp vụ hải quan;

+ Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan;

+ Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

+ Các nguồn thông tin khác.

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan trong việc thu thập, cung cấp thông tin hải quan:

+ Tiếp nhận, cung cấp thông tin cho người khai hải quan;

+ Xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan;

+ Áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập thông tin;

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

+ Khai thác các nguồn thông tin khác có liên quan.

Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin hải quan:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan hải quan cung cấp thông tin hải quan liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình;

+ Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cho cơ quan hải quan;

+ Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thu thập thông tin hải quan ở nước ngoài

Nguồn thông tin hải quan được thu thập ở nước ngoài bao gồm:

+ Thông tin do cơ quan hải quan, cơ quan khác của Nhà nước và vùng lãnh thổ cung cấp theo hiệp định hợp tác hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin;

+ Thông tin do tổ chức quốc tế có liên quan cung cấp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

+ Thông tin của tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất hàng hóa và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cung cấp theo đề nghị của cơ quan hải quan được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ quan hải quan tổ chức thu thập thông tin ở nước ngoài để phục vụ các hoạt động sau:

+ Xác định xuất xứ, trị giá giao dịch, tiêu chuẩn, chất lượng của hàng hóa nhập khẩu;

+ Xác định tính hợp pháp của các chứng từ, giao dịch liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan;

+ Xác minh thông tin khác liên quan đến người tham gia hoặc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Hải quan 2014.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tạm hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải trong nghiệp vụ kiểm soát hải quan là gì?

Hải quan 6 ngày trước

bài này chỉ ra Tạm hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải trong nghiệp vụ kiểm soát hải quan

Nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của Hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là gì?

Hải quan 6 ngày trước

bài này quy định Nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của Hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là gì?

Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là gì?

Hải quan 6 ngày trước

bài này chỉ ra Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Việc phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định như thế nào?

Hải quan 6 ngày trước

bài này chỉ ra Việc phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân liên quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là gì?

Hải quan 6 ngày trước

bài này chỉ ra Quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân liên quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Thông tin hải quan là gì? Hệ thống thông tin hải quan là gì?

Hải quan 6 ngày trước

bài này chỉ ra Thông tin hải quan là gì? Hệ thống thông tin hải quan là gì?

Trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin của cơ quan hải quan quy định như thế nào?

Hải quan 6 ngày trước

bài này quy định Trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin của cơ quan hải quan

Trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước và của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan là gì?

Hải quan 6 ngày trước

bài này quy định Trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước và của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý nhà nước về hải quan