Chủ thể nào có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội?

Theo Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 03 nhóm chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về trách nhiệm thanh tra của 03 nhóm chủ thể này.

1. Thanh tra lao động - thương binh và xã hội

Thanh tra lao động – thương binh và xã hội bao gồm Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, là 02 cơ quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chuyên môn về lao động của Chính phủ) và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chuyên môn về lao động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công việc như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và cả bảo hiểm xã hội, giúp sức cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các công tác này, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng là cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội cấp địa phương. Tuy nhiên, quyền hạn thanh tra của 02 nhóm thanh tra chuyên ngành này chỉ trong phạm vi mà Luật thanh tra số  56/2010/QH12 ngày 15/11/2010. Vì thế, theo Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có thể nói trách nhiệm của Thanh tra lao động - thương binh và xã hội là thực hiện chức năng chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật thanh tra.

2. Thanh tra tài chính

Thanh tra tài chính bao gồm Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, là 02 cơ quan thuộc Bộ Tài chính (cơ quan chuyên môn về quản lý tài chính của Chính phủ) và Sở Tài chính (cơ quan chuyên môn về quản lý tài chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, cũng giống như Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện các công việc như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động quản lý tài chính (thanh tra chuyên ngành), phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thanh tra hành chính đối với vơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi của Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Bộ Tài chính là cơ quan có trách nhiệm quản lý về chế độ chính sách đối với Quỹ bảo hiểm xã hội, Sở Tài chính cũng có trách nhiệm quản lý về chế độ chính sách đối với Quỹ bảo hiểm xã hội ở địa phương. Vì vậy, theo Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (cấp trung ương) có Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh có Phòng Thanh tra – Kiểm tra, các cơ quan này thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành liên quan trực tiếp đến bảo hiểm xã hội, mà theo Khoản 3 Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 20/07/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội

Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 20/07/2021

Bài viết giải thích về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội

Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 20/07/2021

Bài viết giải thích về nội dung quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội

Cơ quan nào là cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 20/07/2021

Bài viết giải thích về cơ quan là cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội