Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2013/QH13 ngày 20/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính có 03 trách nhiệm về bảo hiểm xã hội. Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình vày về các trách nhiệm này.

1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý về tài chính của Bảo hiểm xã hội, vì vậy Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm xây dựng các quy định liên quan đến quản lý tài chính đối vởi Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo hoạt động này. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiến hành ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong thẩm quyền của mình (Ví dụ: Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) hoặc trình lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Ví dụ: Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2020).

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính có bộ phận thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội là Thanh tra Bộ Tài chính. Cơ quan này trên thực tế là cơ quan mà giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các hoạt động này. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, người đứng đầu Thanh tra Bộ Tài Chính, quản lý hoạt động của Thanh tra Bộ Tài chính. Vì vậy có thể coi trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Hằng năm, gửi báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo Chính phủ

Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý về bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vì vậy, các vấn đề về tài chính liên quan đến bảo hiểm xã hội phải được báo cáo tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ thông qua Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoạt động báo cáo này được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như thống nhất trong hoạt động thống kê, thông tin, quản lý bảo hiểm xã hội.

Luật Hoàng Anh

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 19/07/2021

Bài viết giải thích về nguyên tắc bảo hiểm xã hội

Có những chế độ bảo hiểm xã hội nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 19/07/2021

Bài viết giải thích về những chế độ bảo hiểm xã hội

Chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 19/07/2021

Bài viết giải thích về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 20/07/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội