Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế như thế nào?

Theo Điều 8 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế có các trách nhiệm sau:

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) là cơ quan quản lý tại địa phương, có bộ phận thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo hiểm y tế trực thuộc (theo chiều ngang).

Các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế được xây dựng và ban hành chủ yếu bởi các cơ quan Nhà nước cấp trung ương, cơ quan cấp trung ương của tổ chức chính trị (Ban chấp hành trung ương Đảng). Các cấp địa phương chủ yếu thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội do các cấp trung ương tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế thông qua hoạt động tổ chức các cơ quan quản lý về y tế, bảo hiểm y tế thuộc Ủy ban nhân nhân (như Sở Y tế, Phòng Y tế), hoặc trực tiếp ban hành các văn bản thi hành pháp luật liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế để cơ quan quản lý về bảo hiểm y tế thực hiện (Ví dụ: Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai)

2. Đảm bảo kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định

Có nhiều đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Khoản 6 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 (sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế). Ngân sách Nhà nước được chuyển qua cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện hoạt động điều phối (thông qua các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan của mình thực hiện phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia y tế, các chủ thể đóng bảo hiểm xã hội, và các đối tượng tiềm năng tham gia bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế trong địa bàn quản lý của mình.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đều có cơ quan chuyên môn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế (Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Sở Y tế thuộc Sở Y tế,…). Ủy ban nhân dân thực hiện chỉ đạo các cơ quan này thực hiện công tác thanh tra theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật bảo hiểm y tế như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Bài viết giải thích về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật bảo hiểm y tế

Có những nguyên tắc bảo hiểm y tế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Bài viết giải thích về năm nguyên tắc bảo hiểm y tế

Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế được quy định như thế nào trong Luật bảo hiểm y tế năm 2008?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế được quy định như thế nào trong Luật bảo hiểm y tế năm 2008

Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế (Phần 1)

Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Bài viết giải thích trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế (Phần 2)

Có những cơ quan nào quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Bài viết giải thích về các cơ quan nào quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế

Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008