Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ là ai?

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là sự thỏa thuận bằng văn bản phù hợp với những thủ tục do pháp luật quy định giữa bên có quyền chuyển giao và bên tiếp nhận công nghệ mà theo đó, bên chuyển giao có nghĩa vụ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ công nghệ, gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên tiếp nhận, bên tiếp nhận phải thực hiện các cam kết tương ứng với quyền nhận công nghệ. Như vậy hợp đồng chuyển giao công nghệ có hai bên chủ thể là bên chuyển giao quyền và bên tiếp nhận chuyển giao quyền. Cụ thể như sau:

1. Bên chuyển giao công nghệ

Bên nhận chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân có quyền chuyển giao công nghệ. Những điều kiện đối với bên chuyển giao công nghệ là những ràng buộc pháp lý mà bên chuyển giao công nghejephair tuân thủ nhằm đảm bảo tính có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 1 Khoản 2 Điều 7 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định tổ chức, cá nhân sau đây có quyền chuyển giao công nghệ:

“Điều 7. Quyền chuyển giao công nghệ

1. Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó cho tổ chức, cá nhân khác khi chủ sở hữu công nghệ đồng ý.”

Bên chuyển giao công nghệ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

Đây là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo tính có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Năng lực hành vi dân sự được hiểu là

+ Đối với cá nhân: phải có nhận thức bình thường, không bị cơ quan có thẩm quyền hạn chế năng lực hành vi hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

+ Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. nếu là tổ chức nước ngoài thì phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật nước ngoài và không bị hạn chế chuyển giao công nghệ vào Việt Nam.

- Bên chuyển giao phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ và có khả năng chuyển giao công nghệ là đối tượng chuyển giao hoặc được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển giao;

Nếu bên chuyển giao không có quyền sở hữu hoặc quyền được chuyển giao công nghệ thì đương nhiên không thể chuyển giao công nghệ được. Bên chuyển có quyền sở hữu công nghệ khi bên chuyển giao có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt công nghệ không bị giới hạn về thời gian. Trong trường hợp này bên chuyển giao có quyền chuyển giao quyền sở hữu công nghệ hoặc quyền sử dụng công nghệ cho bên tiếp nhận.

- Bên chuyển giao được pháp luật cho phép chuyển giao công nghệ.

Pháp luật mỗi Quốc gia đều đều có những quy định về những công nghệ cấm chuyển giao. Trong những trường hợp như vậy, mặc dù bên chuyển giao có đầy đủ năng lực hành vi và là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp của công nghệ nhưng vẫn không có quyền được chuyển giao nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, của cộng đồng hoặc của người thứ ba.

2. Bên nhận chuyển giao công nghệ

Bên nhận chuyển giao công nghệ là những tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ được chuyển giao. Xét về mặt lý luận, bên nhận chuyển giao không bị đặt ra nhiều điều kiện như bên chuyển giao, nhưng phải đáp ứng được điều kiện là có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và thỏa mãn một số điều kiện nhất định nếu pháp luật yêu cầu. Bên cạnh đó, bên nhận chuyển giao cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tiếp nhận những công nghệ bị cấm chuyển giao theo Mục III Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều củ Luật chuyển giao công nghệ.

Bên nhận chuyển giao được chia thành hai loại sau đây:

+ Bên nhận chuyển giao đồng thời là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng công nghệ được chuyển giao. Trong trường hợp này, bên nhận chuyển giao cũng là người trực tiếp sử dụng công nghệ trong sản xuất.

+ Bên nhận chuyển giao không là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng công nghệ được chuyển giao. Trong trường hợp này bên nhận chuyển giao chỉ là người tiếp nhận công nghệ, sau đó bàn giao công nghệ cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng theo thỏa thuận với bên chuyển giao

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các tiêu chí phân loại chuyển giao công nghệ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày các tiêu chí phân loại chuyển giao công nghệ

Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về những công nghệ được khuyến khích chuyển giao

Chuyển giao nghĩa vụ là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý

Công nghệ và chuyển giao công nghệ là gì (P1)?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về công nghệ và chuyển giao công nghệ

Công nghệ và chuyển giao công nghệ là gì (P2)?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về công nghệ và chuyển giao công nghệ

Đối tượng công nghệ được chuyển giao gồm các đối tượng nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về đối tượng công nghệ được chuyển giao

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Chấm dứt nghĩa vụ được hiểu là chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đó nữa

Hình thức, phương thức và quyền chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về hình thức, phương thức và quyền chuyển giao công nghệ