Phạm vi đại diện là gì?

Trong quan hệ pháp luật đại diện, người đại diện nhân danh người được đại diện xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện. Vì vậy hành vi đại diện cần có giới hạn nhất định. Việc xác định phạm vi đại diện có ý nghĩa quan trọng trong việc làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện. Vậy phạm vi đại diện là gì? Pháp luật quy định như thế nào về phạm vi đại diện? Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề trên theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015.

Phạm vi thẩm quyền đại diện là giới hạn quyền, nghĩa vụ, theo đó người đại diện nhân danh người được đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với người thứ ba[1]. Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 quy định phạm vi đại diện như sau:

  “Điều 141. Phạm vi đại diện

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Điều lệ của pháp nhân;

c) Nội dung ủy quyền;

d) Quy định khác của pháp luật.

2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình”.

Thứ nhất, người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện như sau:

Một là, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tùy vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà người đại diện thực hiện hành vi đại đại diện trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Ví dụ: Tòa án chỉ định A làm người đại diện quản lý tài sản cho B, thì phạm vi đại diện của A giới hạn trong việc quản lý tài sản của B.

Hai là, theo điều lệ pháp nhân. Pháp nhân ghi nhận phạm vi của đại diện trong điều lệ công ty, theo đó người đại diện chỉ được thực hiện những giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện mà điều lệ đã quy định.

Ba là, theo nội dung ủy quyền. Đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền, phạm vi đại diện được các bên thỏa thuận và ghi nhận trong văn bản ủy quyền. Người đại diện chỉ được thực hiện hành vi pháp lý trong khuôn khổ mà văn bản ủy quyền đã quy định. Ví dụ trong trường hợp A ủy quyền cho B xác lập, thực hiện hợp đồng với C; khi đó phạm vi đại diện của B giới hạn trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng với C.

Bốn là, theo quy định khác của pháp luật.

Thứ hai, trường hợp không xác định được phạm vi đại diện. Khi đó người đại diện được thực hiện mọi giao dịch vì lợi ích của người được đại diện. Trường hợp này xảy ra khi ngươi đại diện là người đại diện theo pháp luật của người được đại diện, như: cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên,…

Thứ ba, một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó. Quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người được đại diện, tránh trường hợp người đại diện thực hiện hành vi đại diện vì lợi ích của mình, gây bất lợi cho người được đại diện.

Thứ tư, người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về thẩm quyền đại diện củ mình. Mục đích của quy định này là bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba trong giao dịch, trong trường hợp bên đại diện tham gia xác, thực hiện giao dịch không đúng thẩm quyền, giao dịch đó có thể bị vô hiệu, gây thiệt hại cho người thứ ba.

Trên đây là những quy định của pháp luật về phạm vi đại diện.

Luật Hoàng Anh

 


 

[1] Giáo trình Luật dan sự Việt Nam_Đại học Luật Hà Nội

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan