Ai có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được thẩm định xong sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thông qua, quyết định, phê duyệt. Tuỳ vào cấp độ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ do các cơ quan khác nhau có quyền quyết định, phê duyệt. Căn cứ tại Điều 45, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

1. Về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

1.1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể, căn cứ tại Khoản 1, Điều 34, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017) quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia là Quốc hội

1.2. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Tương tự như quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cụ thể căn cứ tại Khoản 2, Điều 34, Luật Quy hoạch năm 2017 quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Trong đó, quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, đất an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh. (căn cứ tại Khoản 7, Điều 3, Luật Quy hoạch năm 2017)

Từ các quy định trên, có thể hiểu thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với quy hoạch Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội.

1.3. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

2.1. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc gia

Đối với kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Quốc hội có thẩm quyền quyết định 

2.2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Đối với kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt.

Trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các danh mục dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/06/2021

Bài viết trình bày về các nhóm hoạt động điều tra, đánh giá đất đai hiện nay và thời gian thực hiện hoạt động điều tra, đánh gia

Các quy định của pháp luật hiện hành về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về khái niệm và việc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy định riêng đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, và xử lý trong một số trường hợp cụ thể