Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P3)

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 12, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013), giai đoạn tiếp theo sau khi xác định loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh trong trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất là điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất. Điều 16, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về vấn đề này như sau: 

1. Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin 

+ Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra được thực hiện từ ngày 01 tháng 5 đến trước ngày 01 tháng 7 của năm xây dựng bảng giá đất.

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường của tối thiểu 03 thửa đất đại diện cho mỗi vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất.

+ Ngoài các nội dung điều tra, khảo sát, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể bổ sung các thông tin khác vào phiếu điều tra để đáp ứng yêu cầu xây dựng bảng giá đất tại địa phương;

+ Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra.

2. Rà soát phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất

Kết thúc việc điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại mỗi điểm điều tra phải kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất. 

Mức giá của vị trí đất được xác định bằng bình quân số học mức giá của các thửa đất đã điều tra, khảo sát tại từng vị trí đất.

Đối với các vị trí đất không có thông tin về giá đất thị trường thì căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất hiện hành, mức giá của các vị trí đất đã được xác định, áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp để xác định mức giá của các vị trí đất còn lại.

Xem thêm: Phương pháp so sánh trực tiếp được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

3. Báo cáo nội dung điều tra

Việc thống kê giá đất thị trường tại điểm điều tra thực hiện theo Mẫu số 07 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT và xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra. 

Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Đánh giá tổng quan về điểm điều tra;

+ Đánh giá tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra; tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với giá đất cùng loại trong bảng giá đất hiện hành;

+ Đề xuất mức giá của các vị trí đất tại điểm điều tra.

4. Thành phần hồ sơ khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại điểm điều tra 

Hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại điểm điều tra phải hoàn thiện trước ngày 10 tháng 7 của năm xây dựng bảng giá đất. 

Hồ sơ gồm có: phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra; phiếu thu thập thông tin về thửa đất; bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất; báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra.

Xem thêm: 

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P1)

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P2)

Luật Hoàng Anh 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về một trong các phương pháp định giá đất - phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng bảng giá đất được xử lý như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng bảng giá đất

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về việc lập dựa án xây dựng và chuẩn bị xây dựng bảng giá đất

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định loại xã, loại đô thị, khu vực và vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất