Các quy định chung của pháp luật về việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

1. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

Thống kê, kiểm kê đất đai là việc tập hợp dữ liệu về đất đai như số liệu, tình trạng sử dụng, diện tích nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất, làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh các chính sách, pháp luật về đất đai, cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội (theo quy định tại Điều 3, Nghị định 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ tài nguyên và Môi trường)

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là việc lập bản đồ thể hiện tình hình sử dụng đất và các đặc điểm của đất trên thực tế.

2. Các quy định về việc thực hiện kiểm kê, thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 34, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và kiểm kê đất đai theo chuyên đề. Cụ thể: 

a. Thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ Thống kê, kiểm kê theo định kỳ được thực hiện theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Việc thống kê được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai, còn việc kiểm kê đất đai được tiến hành 05 năm một lần. 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập 05 năm một lần gắn với việc kiểm kê đất đai.

b. Kiểm kê đất đai theo chuyên đề

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 34, Luật đất đai năm 2013, việc kiểm kê đất đai chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ví dụ: 

Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/07/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019".

Từ đó có thể hiểu, việc kiểm kê đất đai theo chuyên đề chỉ được thực hiện khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Các quy định chung của pháp luật về trách nhiệm thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 34, Luật đất đai năm 2013, trách nhiệm thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định như sau:

+ Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương;

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả thống kê đất đai hàng năm, kết quả kiểm kê đất đai 05 năm của cả nước.

Trên đây là các quy định chung của pháp luật hiện hành về việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Các quy định chi tiết, cụ thể về việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ tài nguyên và Môi trường chúng tôi sẽ trình bày trong các bài viết tiếp theo.

Xem thêm: 

Ai có trách nhiệm thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất?

Nguyên tắc thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai là gì?

Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

 

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định chung của pháp luật về hệ thống thông tin đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về khái niệm và các nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thông thông tin đất đai

Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về thời điểm, thời gian thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ai có trách nhiệm thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về cơ quan có trách nhiệm thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Nguyên tắc thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về 07 nguyên tắc thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành