Các quy định về thẩm tra khung chính sách và nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt là gì?

Việc thẩm tra khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt được quy định tại Điều 9, Điều 10, Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

1. Thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Việc thẩm tra Khung chính sách được thực hiện như sau: 

a. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định Khung chính sách, Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ Khung chính sách đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra. Hồ sơ gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:

+ Văn bản đề nghị thẩm tra Khung chính sách;

+ Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Dự thảo Khung chính sách;

+ Quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi cho Bộ, ngành có dự án đầu tư.

2. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi.

+  Dự kiến số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất.

+ Dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư.

+ Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). 

Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Luật Hoàng Anh 

 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Các quy định về việc lập dự toán và sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về việc lập dự toán và sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Chi phí, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về chi phí, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Các quy định về việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/07/2021

Bài viết trình bày về việc việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất