Các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở là gì?

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở (bao gồm cả dự án có thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân xây dựng nhà ở) được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, sửa đổi tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Các điều kiện để làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Nhà đầu tư trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở nếu có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai 2013 và pháp luật về kinh doanh bất động sản thì nhà đầu tư đó được làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Các điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21, Luật Nhà ở năm 2014 bao gồm: 

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Gắn link điều kiện tổ chức, cá nhân đấu giá quyền sử dụng đất 

2. Các điều kiện để trong quyết định chấp thuận chủ trương xác định nhà đầu tư làm chủ dự án đầu tư xây dựng 

Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp quy định dưới đây và có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan thì trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại:

+ Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

+ Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở;

+ Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

3. Xử lý trong trường hợp nhiều nhà đầu tư dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư 

Trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư thì các nhà đầu tư này có thể ủy quyền cho một nhà đầu tư có đủ điều kiện hoặc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện quy định tại mục 1, mục 2 để làm thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Việc ủy quyền làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền, trong đó quy định rõ quyền và trách nhiệm của các bên.

4. Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 

Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thực hiện như sau:

+ Hồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư bao gồm: văn bản đề nghị của nhà đầu tư (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất, dự kiến tiến độ thực hiện dự án); bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính các giấy tờ sau để đối chiếu: văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, hợp đồng ủy quyền quy định tại khoản 3 Điều này; giấy tờ chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ chứng minh có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này đến Bộ Xây dựng để được xem xét, quyết định công nhận chủ đầu tư dự án; trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ này đến Sở Xây dựng tại địa phương có dự án để xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận chủ đầu tư dự án;

+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo thẩm quyền. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện được công nhận chủ đầu tư thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho nhà đầu tư đó biết rõ lý do;

+ Nội dung của quyết định công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở bao gồm: căn cứ pháp lý ban hành quyết định, tên chủ đầu tư được công nhận, hiệu lực của văn bản công nhận, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

5. Trách nhiệm của nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Việc thỏa thuận phân chia lợi nhuận giữa các bên đối với trường hợp quy định tại mục 3 được thực hiện theo hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại đã ký.

Trường hợp các bên có thỏa thuận phân chia lợi nhuận bằng sản phẩm nhà ở thì bên được phân chia sản phẩm nhà ở (không phải là chủ đầu tư) chỉ được ký kết hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở với khách hàng sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Luật Hoàng Anh 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm các nội dung nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/07/2021

Bài viết trình bày về nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Khu vực nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quản lý như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/07/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý khu vực nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/07/2021

Bài viết trình bày về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Quỹ đất cho phát triển nhà ở được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở