Diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được xác định như thế nào khi cấp Giấy chứng nhận?

Căn cứ tại Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về việc xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở

1. Các trường hợp áp dụng và nội dung giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất (quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Đất vườn, ao quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai 2013 áp dụng đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc các trường hợp thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao hoặc thửa đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng đã chuyển hết sang làm nhà ở.

Loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai là giấy tờ có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư.

2. Xác định phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở (quy định tại Khoản 4, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Xác định diện tích đất ở đối với thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 (quy định tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở.

4. Xác định diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (quy định tại Khoản 5, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp;

Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất ở chưa được xác định và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và theo quy định về việc xác đất ở đối với thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 tại mục 3 ở trên. Khi đó, hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cấp Giấy chứng nhận khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất, phải nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Các quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích mà tổ chức đang sử dụng?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm sử dụng đúng mục đích của các tổ chức trong nước và thẩm quyền của UBND tỉnh.

Cơ sở tôn giáo được cấp Giấy chứng nhận khi có các điều kiện nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

Bài viết trình bày về 04 điều kiện để cơ sở tôn giáo được cấp Giấy chứng nhận

Diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn ao được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

Bài viết trình bày đất vườn, ao là gì và việc xác định diện tích đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn ao trong từng thời điểm cụ thể