Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

 

 

Khái quát về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 

Khoản 12, Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam khi đáp ứng được 03 điều kiện quy định tại Điều 103, Nghị định 15/2021/NĐ-CP bao gồm: 

- Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).

- Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

- Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu số 01, Phụ lục III, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài là tổ chức như sau: 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Đối với nhà thầu là tổ chức)

 

Văn bản số: …………

……, ngày…. Tháng … năm…

 

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

(Hoặc Sở Xây dựng…………)

Tôi: ………… (Họ tên) Chức vụ: ………………………………………………………

Được ủy quyền của ông (bà): theo giấy ủy quyền: (kèm theo đơn này)

Đại diện cho: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: ……………………………………………………

Số điện thoại: ..................... Fax: ……………. Email: ……………………………….

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ………………………………….

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………Email: …………………………….

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là:………. thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc ……thuộc Dự án……… tại ………trong thời gian từ… …đến ……

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

Các tài liệu được quy định tại Điều ... của Nghị định này.

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà)……… có địa chỉ tại Việt Nam………… số điện thoại …………. Fax: …………. Email ………….

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

THAY MẶT (HOẶC THỪA ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

 

 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài là cá nhân áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu số 04, Phụ lục III, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài là cá nhân áp dụng từ ngày 03/03/2021 như sau: 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Đối với nhà thầu là cá nhân)

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

(Hoặc Sở Xây dựng .......)

Tôi: ………............... 

(Họ tên) ........................Nghề nghiệp: …………………………………

Có hộ chiếu số: ………………………………………………………. (sao kèm theo đơn này)

Địa chỉ tại chính quốc

: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………… Fax: ……………Email: ……………………

Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có): ………………………………………………………………

Số điện thoại: ................................... Fax: ………………. Email: ……………………….

Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vấn công việc ... thuộc Dự án………tại ……………………………. …………Trong thời gian từ …

Đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng……… xét cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên.

Hồ sơ kèm theo gồm:

Các tài liệu quy định tại Điều ... của Nghị định này.

Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà)…… có địa chỉ tại Việt Nam…………… số điện thoại…………Fax ……………Email ……………….

Khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

..., ngày.... tháng.... năm....

Kính đơn

(Ký tên)

 

Họ và tên người ký

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công được xác định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công

Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

Giá thuê máy trong thi công xây dựng được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc xác định giá thuê máy trong thi công xây dựng

Từ ngày 15/10/2021, Danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm.