Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được áp dụng như thế nào? (P1)

Việc áp dụng đơn giá thuê đất trong các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ như sau:

1. Trường hợp 1: 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP, đây là trường hợp dự án thuê đất, thuê mặt nước; dự án sử dụng đất của tổ chức sự nghiệp công chuyển sang thuê đất; dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất, được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất nhưng chưa xác định và chưa có thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

Từ ngày 01/07/2014, các dự án trong trường hợp này áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7, Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Xem thêm: Đơn giá thuê đất được xác định như thế nào?

2. Trường hợp 2 

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP, đây là trường hợp dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/07/2014 và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất. Khi đó, các dự án này được tiếp tục ổn định đơn giá thuê đất đến hết thời gian ổn định.

Trường hợp đơn giá thuê đất của thời gian ổn định đơn giá mà cao hơn đơn giá quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì được điều chỉnh đơn giá theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2015 nếu người thuê đất có  đề nghị bằng văn bản. Khi đó, Cơ quan thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định lại đơn giá thuê đất.

Thời điểm xác định lại và bắt đầu ổn định đơn giá thuê đất được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

3. Trường hợp 3.

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các dự án thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà tại một trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết có quy định đơn giá thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo các quy định về đơn giá thuê đất của Bộ Tài chính tại một trong các Quyết định: Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 1417/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 được thực hiện như sau: 

+ Đối với dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết có quy định đơn giá thuê đất và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê theo các quy định về đơn giá cho thuê đất của Bộ Tài chính nêu trên hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) hoặc thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng mục đích sử dụng đất không thay đổi; đến ngày 01/07/2014 chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất tương ứng với mỗi chu kỳ điều chỉnh theo nguyên tắc sau mỗi chu kỳ ổn định 5 năm tăng 15% so với chu kỳ trước đó.

+ Đối với các trường hợp trên đã thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và không thay đổi mục đích sử dụng đất, khi đến các kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất tiếp theo thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết mức điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng không vượt quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá thuê đất đã được quy định tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên so với đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh của kỳ ổn định trước đó đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

Việc điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 15 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP) và quy định tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính.

Luật Hoàng Anh 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khung giá thuê mặt nước được tính như thế nào? Việc xác định, thu nộp tiền thuê mặt nước được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định khung giá thuê mặt nước và xác định, thu, nộp tiền thuê mặt nước

Trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và việc thu nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong một số trường hợp khác khi Nhà nước thu tiền thuê đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài Viết trình bày về việc xử lý lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong một số trường hợp khác khi Nhà nước thu tiền thuê đất

Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của dự án thuê trả tiền hàng năm là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về thời gian ổn định đơn giá thuê đất, các trường hợp điều chỉnh đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, thuê mặt nước