Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được áp dụng như thế nào? (P2)

Bên cạnh các trường hợp được quy định tại phần 1, các trường hợp khác áp dụng đơn giá thuê đất còn được quy định tại Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ như sau:

1. Trường hợp 4

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP, đây là trường hợp dự án thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm không thuộc trường hợp 3 mà thời điểm điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/07/2014 nhưng chưa thực hiện điều chỉnh thì được thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP cho thời gian thuê đất còn lại. Đối với thời gian đã sử dụng đất nhưng chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất thì thực hiện điều chỉnh theo chính sách, pháp luật của từng thời kỳ để thực hiện thanh, quyết toán tiền thuê đất.

Khoản 3, Điều 18, Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về quy định này như sau: 

Đối với trường hợp đã có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất trước ngày 01/07/2014 nhưng chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo tạm nộp của cơ quan thuế quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì:

+ Cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thu tiền thuê đất theo số mà người sử dụng đất đã tạm nộp theo thông báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số tiền thuê đất đã thông báo đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

+ Cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế quyết toán số tiền thuê đất đã tạm nộp và truy thu số tiền thuê đất phải nộp bổ sung (nếu có).

2. Trường hợp 5

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP, đây là các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/07/2014, đã nộp tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì không xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. 

3. Trường hợp 6 

Khoản 5, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định trong trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/07/2014  mà đã nộp trước tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiều năm thì trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước không phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. 

Hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của thời gian tiếp theo theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh.

4. Trường hợp 7

Khoản 6, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất thuê (tiền thuê đất, thuê mặt nước) góp vốn liên doanh, liên kết trước ngày 01/07/2014  thì không điều chỉnh. 

Hết thời hạn góp vốn liên doanh, liên kết bằng giá trị quyền sử dụng đất thì phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Xem thêm: Khung giá thuê mặt nước được tính như thế nào? Việc xác định, thu nộp tiền thuê mặt nước được quy định ra sao?

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và việc thu nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong một số trường hợp khác khi Nhà nước thu tiền thuê đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài Viết trình bày về việc xử lý lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong một số trường hợp khác khi Nhà nước thu tiền thuê đất

Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của dự án thuê trả tiền hàng năm là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về thời gian ổn định đơn giá thuê đất, các trường hợp điều chỉnh đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, thuê mặt nước

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được áp dụng như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về việc áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trong một số trường hợp