Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là gì?

Bên cạnh các trường hợp miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước, pháp luật đất đai hiện hành còn quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Vậy các quy định ấy là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Các trường hợp giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Khoản 1, Điều 20, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về các trường hợp giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau: 

a. Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất.

Việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp này được áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê đất.

b. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.

Việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp này được thực hiện cụ thể như sau: 

+ Nếu thiệt hại dưới 40% sản lượng, được xét giảm tiền thuê đất theo tỷ lệ % tương ứng với tỷ lệ % thiệt hại.

+ Nếu thiệt hại từ 40% sản lượng trở lên, được xét miễn tiền thuê đất đối với năm bị thiệt hại.

Tỷ lệ % sản lượng thiệt hại được căn cứ theo sản lượng thu hoạch của vụ thu hoạch trong điều kiện sản xuất bình thường của vụ sản xuất liền kề trước đó hoặc của vụ thu hoạch gần nhất sản xuất trong điều kiện bình thường trước đó và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

b. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc không phải trường hợp giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng phải tạm ngừng hoạt động dự án từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 trở về sau do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, thảm hoạ hoặc quy định của pháp luật đầu tư thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do nguyên nhân bất khả kháng gây ra như sau:

+ Thời gian được miễn tiền thuê đất là thời gian tạm ngừng hoạt động theo xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư.

+ Số tiền thuê đất được miễn được xác định bằng với số tiền thuê đất phải nộp nếu không bị ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng tương ứng với thời gian tạm ngừng hoạt động.

+ Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan (trong trường hợp cần thiết) thực hiện kiểm tra, xác định cụ thể thời gian tạm ngừng hoạt động để ban hành quyết định miễn tiền thuê đất.

2. Giảm tiền thuê đất đối với các dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 20, Luật Đầu tư năm 2020, đây là các dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án này, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giảm tiền thuê đất không quá 1,5 lần so với mức giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã thuê đất để sử dụng mặt bằng sản xuất kinh doanh.

3. Giảm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, việc giảm tiền thuê đất đất đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, Điều 6, Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thuộc chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như sau:

+ Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm.

+ Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 07 năm tiếp theo.

+ Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo.

+ Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép chuyển mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất.

+ Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo.

4. Giảm tiền thuê đất đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc

Khoản 4, Điều 20, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc giảm tiền thuê đất thực hiện điều ước đã cam kết hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

5. Giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp khác

Khoản 4, Điều 20, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: Thành phần hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là gì? (P1)

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xác định tiền thuê đất trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền thuê đất trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tiền thuê đất, thuê mặt nước được thu, nộp như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về việc, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước trong pháp luật hiện hành

Thành phần hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất là gì? Ai có quyền giải quyết việc miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về thành phần hồ sơ và thẩm quyền giải quyết việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thành phần hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 16/07/2021

Bài viết trình bày về thành phần hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong một số trường hợp cụ thể