Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai là gì?

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được quy định tại Khoản 1, Điều 32, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013), cụ thể như sau:

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai bao gồm hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất và xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

Căn cứ tại Điều 4, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường chia hoạt động điều tra, đánh giá đất đai thành 02 nhóm:

1. Các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội (cấp vùng)

Các hoạt động này bao gồm:

+ Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;

Chất lượng đất là thuộc tính của đất có ảnh hưởng tới tính bền vững đối với mục đích sử dụng đất cụ thể, tiềm năng đất đai là khả năng về số lượng, chất lượng đất cho mục đích sử dụng đất, đất bị thoái hóa là đất bị thay đổi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều hướng xấu) do tác động của điều kiện tự nhiên và con người (theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 3, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT). 

Từ các định nghĩa trên, hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất là hoạt động điều tra, đánh giá về thuộc tính của đất có ảnh hưởng tới tính bền vững đối với mục đích sử dụng đất cụ thể, khả năng về số lượng, chất lượng đất cho mục đích sử dụng đất, điều tra về việc đất bị thay đổi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều hướng xấu) do tác động của điều kiện tự nhiên và con người

+ Quan trắc giám sát tài nguyên đất;

Đây là quá trình quá trình thu thập thông tin, lấy mẫu, phân tích đất theo các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất tại các vị trí cố định, vào thời điểm nhất định trong năm.

+ Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.

Đây là là hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp đối với loại đất cụ thể theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương tại một thời điểm xác định.

2. Các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) 

Các hoạt động này bao gồm:

+ Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; 

+ Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương; 

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường, ô nhiễm đất là sự gia tăng hàm lượng của một số chất, hợp chất so với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) cho phép làm nhiễm bẩn đất. 

Theo đó, đây là hoạt động điều tra, đánh giá sự gia tăng hàm lượng của một số chất, hợp chất quá mức cho phép tại những khu vực có nguồn gây ô nhiễm.

+ Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.

Đây là hoạt động nhằm phân chia đất nông nghiệp thành các hạng đất phù hợp với từng mục đích sử dụng cụ thể.

3. Thời gian thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường, thời gian thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được quy định như sau:

+ Các hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần tiếp theo;

+ Hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất được thực hiện hàng năm;

+ Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết; định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy đinh của pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong pháp luật hiện hành về đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh

Tổ chức phát triển quỹ đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/06/2021

Bài viết trình bày về việc thành lập, chức năng, kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất

Ai là người có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Pháp luật quy định như thế nào về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/06/2021

Bài viết trình bày về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.