Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng và mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

 

Khái quát về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 

Khoản 12, Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài 

Mẫu số 08, Phụ lục III, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được quy định như sau: 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Văn bản số:………………, ngày ……tháng…… năm ……

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng)

(Hoặc Sở Xây dựng…………… )

Tôi: ………(Họ tên) ………Chức vụ: ……………………………………..

Được ủy quyền của ông (bà):…… theo giấy ủy quyền:...(kèm theo đơn này)

Đại diện cho: ……………………………………..…………………………

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: …………………………………………..

Số điện thoại:……………….. Fax:………….. E.mail: ………………….

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: ……………………………….

Số điện thoại: ………………..Fax:…………...E.mail: .........................

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng) cấp giấy phép hoạt động xây dựng số……………., ngày……… để thực hiện gói thầu thuộc dự án ………….Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp với nội dung: ………………………………………………………….

Lý do đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………………

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng ....) xét điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1. Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp

2. Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh

3. Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) có địa chỉ tại Việt Nam………….. số điện thoại…………. Fax………… E.mail ………………

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

THAY MẶT (HOẶC THỪA ỦY QUYỀN)…

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

 

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài 

Mẫu số 09, Phụ lục III, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài như sau: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Định kỳ và khi hoàn thành công trình) 

I. TÊN CÔNG TY: ………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: ……………………………………………………

Số điện thoại:………………… Fax: …………….. E.mail: …………………….

Số tài khoản tại Việt Nam: ………………………………………………………

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

Số Giấy phép hoạt động xây dựng: …………….. ngày: ……………………

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng: ……………………………….

Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam:…………… Chức vụ: …………

II. HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ:

1. Số hợp đồng:………………. ngày ký: ……………………………………….

2. Nội dung chính công việc nhận thầu: ……………………………………….

3. Giá trị hợp đồng: ………………………………………………………………

Tổng số giá trị hợp đồng: ……………………………………………………….

Trong đó:

- Giá trị tư vấn (thiết kế, quản lý xây dựng, giám sát...): …………………….

- Giá trị cung cấp vật tư trang thiết bị: …………………………………………

- Giá trị thầu xây dựng: …………………………………………………………

- Giá trị thầu lắp đặt: ……………………………………………………………

4. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Từ:…………… đến ……………………….

5. Tình hình thực hiện đến thời điểm báo cáo: …………………………….

III. HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI CÁC THẦU PHỤ:

1. Hợp đồng thầu phụ thứ nhất: ký với công ty ……………………………

1.1. Số hợp đồng:………………………… ngày ký: ……………………….

1.2. Nội dung chính công việc giao thầu phụ: …………………………….

1.3. Giá trị hợp đồng: ………………………………………………………

2. Hợp đồng thầu phụ thứ hai: (tương tự như trên)

3. ……………. v.v

IV. VIỆC ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ VIỆC NỘP THUẾ:

1. Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế: ……………………………….

2. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán: ……………………………………

3. Đã thực hiện nộp thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế của cơ quan thuế kèm theo) ………………………………….

V. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN TRÌNH BÀY VỀ THÀNH TÍCH HOẶC Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ CỦA BỘ XÂY DỰNG/SỞ XÂY DỰNG

 

 

……,ngày… tháng… năm …

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu công ty)

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Từ ngày 15/10/2021, Danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân được quy định ra sao?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về danh mục nhóm nhân công xây dựng, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

So sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ so sánh tội mua dâm người dưới 18 tuổi với tội môi giới mại dâm.

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Các quy định về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài là gì? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo, nghiệm thu công trình đối với dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 03/03/2021

Mẫu đơn đề nghị cấp, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 28/10/2021

Bài viết trình bày về mẫu đơn đề nghị cấp, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng