Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nằm trong hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Căn cứ quy định tại Điều 40, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau: 

1. Về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

1.1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện  

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã, định mức sử dụng đất và tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 

So với Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 đã thu hẹp phạm vi các căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cụ thể bỏ căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện. Việc loại bỏ căn cứ này nhằm tránh trường hợp trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, có quy định không liên quan tới quy hoạch sử dụng đất. Khi đó, sử dụng quy định không liên quan tới quy hoạch sử dụng đất để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất sẽ khiến cho quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gặp nhiều vướng mắc khó khăn.

1.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm định hướng sử dụng đất 10 năm, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã; xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã, xác định diện tích các loại đất đã xác định đến từng đơn vị hành chính cấp xã, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.

+ Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đã được xác định trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định gồm đất nông nghiệp khác; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất tín ngưỡng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác. 

+ Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu vực chuyên trồng lúa nước; khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm; khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu đô thị mới, khu đô thị - thương mại - dịch vụ; khu du lịch; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn.

2. Về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

2.1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm 04 căn cứ sau: kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã và khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2.2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm các nội dung như:

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

+ Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch

+ Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

+ Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

+ Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại Khoản 1, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013 (trừ trường hợp chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng sang đất thương mại, dịch vụ chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

+ Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định ở trên thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

+ Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

3. Trường hợp không cần lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm

Nếu quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các quy định của pháp luật về địa giới hành chính là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm địa giới hành chính là gì? và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định địa giới hành chính, hồ sơ quản lý địa giới hành chính và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai

Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai