Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh nằm trong hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Pháp luật hiện hành quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh tại Điều 41, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 như sau:

1. Về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

a. Về căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, anh ninh được lập dựa trên các căn cứ như điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước. 

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh còn căn cứ vào nhu cầu cũng như định mức sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

So với Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 đã thu hẹp phạm vi các căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 loại bỏ 3 căn cứ đó là quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội và tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. Việc thu hẹp như vậy căn cứ vào đặc thù của lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đây là một lĩnh vực có đặc điểm riêng, với nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ độc lập xây dân tộc, do vậy cần phải được ưu tiên, đặc biệt là ưu tiên trong việc sử dụng đất để xây dựng và phát triển lực lượng quân đội. Chính vì vậy, việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh không cần thiết phải dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

b. Về nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể Điều 21, Luật quy hoạch năm 2017 đưa ra các yêu cầu chung về nội dung quy hoạch như nội dung quy hoạch cần đảm bảo được yêu cầu hoạch định và phát triển trên toàn bộ lãnh thổ, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống, bảo đảm sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trong quá trình lập quy hoạch,…

2. Về kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh

a. Về căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được lập dựa trên các căn cứ như kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh còn bao gồm kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước và khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh. 

b. Nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm các nội dung sau phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng đất an ninh thời kì trước; xác định khu vực, diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong thời kỳ kế hoạch 05 năm và cụ thể đến từng năm. Không chỉ vậy, trong kế hoạch còn cần phải xác định cụ thể vị trí, diện tích đất quốc phòng, đất an ninh bàn giao lại cho địa phương quản lý trong thời kỳ kế hoạch 05 năm cũng như đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Tương tự như quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh sở dĩ các căn cứ lập cũng như nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được pháp luật quy định như vậy cũng bởi vì tính đặc thù của ngành. Quốc phòng, an ninh là lĩnh vực có tính chất đặc biệt, bởi lẽ liên quan trực tiếp tới việc xây dựng quân đội và công cuộc giữ gìn và bảo vệ độc lập dân tộc. Vì vậy, các quy định của pháp luật liên quan tới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cũng mang những đặc điểm riêng khác biệt.

Luật Hoàng Anh 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai

Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy đinh của pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong pháp luật hiện hành về đất đai