Quỹ phát triển đất là gì?

Điều 111, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về quỹ phát triển đất như sau:

1. Về việc thành lập của Quỹ phát triển đất (quy định tại Khoản 1, Điều 111 Luật đất đai 2013, và Khoản 1, Điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập hoặc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương.

Quỹ được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương trước ngày 01 tháng 01 năm 2015. Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với Quỹ phát triển đất đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

2. Về nguồn vốn (quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất được ngân sách nhà nước phân bổ, bố trí vào dự toán ngân sách địa phương, được cấp khi bắt đầu thành lập, bổ sung định kỳ hàng năm; huy động từ các nguồn vốn khác gồm: Vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ, ủy thác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức trích bổ sung cho Quỹ phát triển đất cụ thể hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Về hoạt động của Quỹ phát triển đất (quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất (quy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Khoản 7, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ)

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất; quy định việc cấp phát, hạch toán, thanh quyết toán kinh phí, huy động, sử dụng các nguồn vốn của Quỹ phát triển đất và cơ chế ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương đối với trường hợp không thành lập Quỹ phát triển đất hoạt động độc lập theo quy định về quản lý ngân sách và quỹ tài chính của Nhà nước. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại này, Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan để quyết định thành lập hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất đã được thành lập trước đây và quyết định cơ cấu tổ chức, nguồn vốn, cơ chế hoạt động của Quỹ phát triển đất cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.

                                   Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trong trường hợp nào, tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

Bài viết trình bày 07 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

Ai có thẩm quyền đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận và thẩm quyền, thời điểm thu hồi đối với Giấy chứng nhận

Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm những khoản nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/05/2021

bài viết trình bày về 07 khoản thu tài chính từ đất đai