Thủ tục đăng ký biến động đối với hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất để kinh doanh là gì?

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 83, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ được hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 02/2015/TT- BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Về khái niệm 

Khoản 4, Điều 95, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định đăng kí biến động là việc đăng ký thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi như người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất; có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký…

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông A để lại cho con trai mình là anh B được thừa kế mảnh đất của ông, khi đó, anh B cần đi thay đổi nội dung tên người sử dụng đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó chính là đăng kí biến động về đất đai.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Khoản 1, Điều 83, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về trình tự, thủ tục đăng ký biến động khi hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân trong 02 trường hợp sau: 

a. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất

Trong trường hợp này, doanh nghiệp tư nhân được tiếp tục sử dụng đất và có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký biến động thay đổi tên của người sử dụng đất tương tự như trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận. 

Xem thêm: Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai do thay đổi thông tin về người được cấp GCN, giảm diện tích thửa đất là gì?

Hồ sơ đăng ký trong trường hợp này bao gồm: đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. (căn cứ tại Khoản 1, Điều 14, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường).

Trong trường hợp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thì doanh nghiệp tư nhân phải ký lại Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi được nhận Giấy chứng nhận.

b. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trong trường hợp này, doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 01: Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùng với hồ sơ đăng ký đổi tên người sử dụng đất.

Bước 02: Cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với việc xem xét xác nhận đổi tên người sử dụng đất.

c. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà quyền sử dụng đất không bị xử lý

Trong trường hợp này, đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 85 của Nghị định 43/2014 /NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ ( Luật Hoàng Anh sẽ trình bày trong bài viết tiếp theo).

d. Về thành phần hồ sơ 

Khoản 1, Điều 14, Nghị định 02/2015/TT- BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân, bao gồm: 

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

+ Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Việc xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp được diễn ra theo trình tự, thủ tục nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/06/2021

Bài viết trình bày về việc gia hạn và xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa" là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 08/06/2021

Trình bày về khái niệm, trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa"

Hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận, giảm diện tích đất…gồm những gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 22/06/2021

Bài viết trình bày về hồ sơ đăng ký biến động trong các trường hợp cụ thể quy định tại Điều 85, Nghị định 43/2014/NĐ-CP