Tổ chức phát triển quỹ đất là gì?

Cùng với Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất cũng là một trong các tổ chức dịch vụ công có trách nhiệm quản lý và sử dụng đất đai. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Tổ chức phát triển quỹ đất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Khoản 2, Điều 5, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức phát triển quỹ đất như sau:

1. Quy định về việc thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất 

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường. Tổ chức này có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức phát triển quỹ đất có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có. 

2. Chức năng của Tổ chức phát triển quỹ đất

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất được quy định như sau: 

Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác. 

Với các nhiệm vụ nêu trên, Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ tách dần chức năng quản lý hành chính nhà nước với chức năng kinh doanh trong lĩnh vực đất đai, từ đó giúp cho việc quản lý đất đai trở nên dễ dàng hơn. 

3. Kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất

Căn cứ tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, kinh phí của Tổ chức phát triển quỹ đất được quy định như sau: 

 Kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch 16/2015/ TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định về kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất như sau: 

+ Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất (sau khi cân đối với nguồn thu sự nghiệp), theo quy định hiện hành để phù hợp với cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm: kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kinh phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, kinh phí quản lý và khai thác quỹ đất đã thu hồi, nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển; kinh phí quản lý và khai thác quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phí đấu giá, tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi tổ chức tín dụng, các khoản thu từ thực hiện hoạt động dịch vụ theo hợp đồng ký kết và theo quy định của pháp luật, các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

+ Nguồn vốn được ứng từ ngân sách nhà nước, từ Quỹ phát triển đất hoặc Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác được ủy thác để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng;

+ Nguồn vốn từ liên doanh, liên kết để thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 28/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy đinh của pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong pháp luật hiện hành về đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 21/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh