Việc điều tra, đánh giá đất đai được tổ chức thực hiện như thế nào?

Việc điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện theo quy định tại Điều 33, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) và được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

1. Về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện, điều tra, đánh giá, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai 

Căn cứ tại Điều 7, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khoản 1, Điều 33, Luật đất đai năm 2013, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định như sau:

a. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ 05 năm một lần và theo chuyên đề, chỉ đạo việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vfa tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước.

 b. Trách nhiệm của Tổng cục Quản lý đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trên phạm vi cả nước; triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng; xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất theo mô hình thống nhất, tổ chức thực hiện việc quan trắc giám sát tài nguyên đất; triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh; tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng; kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề và công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương; triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương; và tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Về điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai quy định tại Điều 12, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước; 

+ Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai; Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng trở lên. 

+ Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tổ chức thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phân loại tài sản trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Hỏi đáp luật Dân Sự 20/06/2021

Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy định riêng đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, và xử lý trong một số trường hợp cụ thể

Ai có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật đất đai về người có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật hành về hình thức hoạt đông, cơ quan có thẩm quyền thuê tư vấn và quy định của pháp luật hiện hành về việc lựa chọn tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất