Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Việc tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 47, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, cụ thể như sau: 

1. Hình thức hoạt động của chủ thể tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ thể tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuê để tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Cơ quan có thẩm quyền thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định theo từng cấp như sau:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

+ Bộ Quốc phòng có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; 

+ Bộ Công an có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

3. Các quy định của pháp luật hiện hành về việc lựa chọn tổ chức lập quy hoạch theo pháp luật quy hoạch

Căn cứ tại Điều 47, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Theo đó, căn cứ tại Khoản 1, Điều 17, Luật Quy hoạch hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017) tổ chức tư vấn lập quy hoạch được quy định như sau:

3.1. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch 

Căn cứ tại Khoản 1,2,3 Điều 14 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch như sau:

a. Trách nhiệm của của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Khoản 7, Điều 3, Luật Quy hoạch năm 2017 quy định quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

Từ các quy định trên có thể thấy quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh nằm trong quy hoạch vùng. Do vậy trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh hiểu dựa trên quy định về trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch vùng

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch vùng có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời gian thực hiện và chất lượng của sản phẩm quy hoạch; phối hợp với các cơ quan lập hợp phần quy hoạch và tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch trong quá trình lập và tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập và nghiên cứu, đề xuất nguyên tắc, cách thức tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập.

b. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia:

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời gian thực hiện và chất lượng của sản phẩm quy hoạch và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

3.2. Điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch được lựa chọn 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ, Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập.

3. Điều kiện của tổ chức tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định 148/NĐ-CP/2020 ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện khi có đủ 02 điều kiện sau: 

+ Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

+ Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện đó là có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai từ 24 tháng trở lên và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên.

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư