Việc tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 47, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, cụ thể như sau: 

1. Hình thức hoạt động của chủ thể tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ thể tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuê để tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Cơ quan có thẩm quyền thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định theo từng cấp như sau:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

+ Bộ Quốc phòng có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; 

+ Bộ Công an có thẩm quyền thuê tư vấn đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

3. Các quy định của pháp luật hiện hành về việc lựa chọn tổ chức lập quy hoạch theo pháp luật quy hoạch

Căn cứ tại Điều 47, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Theo đó, căn cứ tại Khoản 1, Điều 17, Luật Quy hoạch hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017) tổ chức tư vấn lập quy hoạch được quy định như sau:

3.1. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch 

Căn cứ tại Khoản 1,2,3 Điều 14 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch như sau:

a. Trách nhiệm của của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Khoản 7, Điều 3, Luật Quy hoạch năm 2017 quy định quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

Từ các quy định trên có thể thấy quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh nằm trong quy hoạch vùng. Do vậy trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh hiểu dựa trên quy định về trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch vùng

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch vùng có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời gian thực hiện và chất lượng của sản phẩm quy hoạch; phối hợp với các cơ quan lập hợp phần quy hoạch và tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch trong quá trình lập và tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập và nghiên cứu, đề xuất nguyên tắc, cách thức tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch cần lập.

b. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia:

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan lập quy hoạch về số lượng, thời gian thực hiện và chất lượng của sản phẩm quy hoạch và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

3.2. Điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch được lựa chọn 

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ, Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, đã chủ trì lập ít nhất 01 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 02 quy hoạch cùng cấp quy hoạch cần lập.

3. Điều kiện của tổ chức tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định 148/NĐ-CP/2020 ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện khi có đủ 02 điều kiện sau: 

+ Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

+ Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện đó là có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai từ 24 tháng trở lên và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phân loại tài sản trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Hỏi đáp luật Dân Sự 20/06/2021

Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy định riêng đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, và xử lý trong một số trường hợp cụ thể

Ai có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/06/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật đất đai về người có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất