Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế như thế nào? (P2)

Nếu như ở phần trước, chúng tôi đã trình bày về việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bố trí từ ngân sách nhà nước thì phần này, chúng tôi tiếp tục trình bày về việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cá nhân, tổ chức ứng trước đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và tổ chức quản lý, thu nộp tiền giải phóng mặt bằng phải hoàn trả. Cụ thể như sau: 

2. Quy định về việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cá nhân, tổ chức ứng trước đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ, đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và tổ chức, cá nhân tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì số tiền đã ứng trước được xử lý như sau:

+ Được khấu trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. 

Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

+ Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi theo chính sách và giá đất tại thời điểm được Nhà nước quyết định cho thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm.

+ Ban quản lý Khu kinh tế xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản này cùng với việc xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất phải nộp.

+ Hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được nộp tại Ban quản lý Khu kinh tế, bao gồm các giấy tờ sau: Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính), phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao), quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

3. Tổ chức quản lý, thu nộp tiền giải phóng mặt bằng phải hoàn trả

Điều 7, Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/08/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức quản lý, thu nộp tiền giải phóng mặt bằng phải hoàn trả như sau: 

a. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế 

Ban quản lý Khu kinh tế xác định và thông báo số tiền phải nộp đến người sử dụng đất theo mẫu Thông báo kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; đồng thời gửi Thông báo đến:

+ Văn phòng đăng ký đất đai để phối hợp, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Cơ quan thuế để theo dõi, đôn đốc, xác định số tiền phạt chậm nộp, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

Kho bạc nhà nước hoặc đơn vị được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng phải hoàn trả khi có phát sinh thu thì chuyển chứng từ thu cho Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan thuế để thực hiện quản lý, theo dõi, đối chiếu, đôn đốc thu nộp theo quy định.

Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện xác định, thông báo các khoản thu từ đất được kịp thời và đầy đủ.

c. Quy định về việc thu, nộp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Ban quản lý Khu kinh tế xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phải hoàn trả theo quy định tại khoản này và thực hiện thu nộp như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế, người sử dụng đất phải nộp tối thiểu 50% số tiền theo Thông báo.

- Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp toàn bộ số tiền còn lại theo Thông báo.

- Quá thời hạn quy định nêu trên, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền theo Thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế thì phải nộp thêm một khoản tương đương với mức thu tiền chậm nộp.

Luật Hoàng Anh 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Miễn, giảm tiền sử dụng đất trong khu kinh tế được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/07/2021

Bài viết trình bày về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trong khu kinh tế theo pháp luật hiện hành

Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao khi thuê đất trả tiền hàng năm như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền thuê đất , thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao khi thuê đất trả tiền hàng năm

Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao khi thuê đất trả tiền một lần như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 20/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao khi thuê đất trả tiền một lần

Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 20/07/2021

Bài viết trình bày về việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế