Ban kiểm soát trong công ty cổ phần?

Công ty cổ phần được lựa chọn việc quản lý theo một trong hai mô hình mà luật định tùy vào nhu cầu và hoàn cảnh của mình. Các cơ quan quản lý trong hai mô hình vẫn là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, tuy vậy,  giữa hai mô hình có sự khác biệt bởi sự xuất hiện của Ban kiểm soát. Vậy cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát như thế nào? Ban kiểm soát có chức năng, nhiệm vụ gì? Luật Hoàng Anh xin được giải đáp thông qua bài viết này.

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

“Điều 168. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Như vậy, thành viên của Ban kiểm soát là Kiểm soát viên. Ban kiểm soát của công ty cổ phần phải có ít nhất 03 và tối đa 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên tối đa 05 năm và có thể làm liên tục, không bị hạn chế về số lượng nhiệm kỳ. Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 tiếp tục không quy định nhiệm kỳ của Ban kiểm soát mà chỉ quy định nhiệm kỳ của Kiểm soat viên.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.”

Theo đó, các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát có nhiệm kỳ kết thúc cùng thời điểm mà chưa có Kiểm soát viên mới được bầu thì Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cho đến khi có Kiểm soát viên mới được bầu và nhận nhiệm vụ thay thế.

2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

“2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.”

Người đứng đầu Ban kiểm soát là Trường Ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát là một trong số các Kiểm soát viên và được bầu, miễn nhiễm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát của công ty cổ phần phải có chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, quản trị công ty, theo đó, Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. Khác với Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp (Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020), Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung mở rộng chuyên ngành của Trưởng Ban kiểm soát.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định, Ban kiểm soát luôn phải có hơn một phầ hai số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

Như vậy, thông qua bài viết này, Luật Hoàng Anh đã làm rõ quy định về thành viên cũng như cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị theo pháp luật doanh nghiệp

Quy định mới về Ủy ban kiểm toán trong công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Giới thiệu Quy định mới về Ủy ban kiểm toán trong công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp 2020 và so sánh với Ban kiểm soát nội bộ theo pháp luật doanh nghiệp 2014

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020 và so sánh với Luật doanh nghiệp 2014

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Trong các trường hợp cần thiết, thành viên Hội đông quản trị có thể bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung theo quy đinh tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020