Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ là gì?

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định như sau:

“Điều 97. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây:

a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

c) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.”

Như vậy, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ là một trong các chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ thì cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện chung và điều kiện về thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

1. Điều kiện chung

Theo Khoản 3 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ cho cá nhân như sau:

“Điều 213. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

3. Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Có chứng chỉ chuyên môn quản lý quỹ và tài sản;

c) Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán hoặc có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp tại nước ngoài.”

Cụ thể gồm các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ từ đại học trở lên;

- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

- Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

- Có các chứng chỉ chuyên môn bao gồm: chứng chỉ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương.

- Có chứng chỉ chuyên môn quản lý quỹ và tài sản;

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán hoặc có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp tại nước ngoài.

2. Điều kiện về thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Theo Điều 11 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính như sau:

- Người dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ phải có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc đã hoàn thành các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc có các văn bằng được phép miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ đăng ký dự thi sát hạch theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

- Người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán thì chỉ cần thi sát hạch phần pháp luật về chứng khoán của Việt Nam.

- Người dự thi sát hạch phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch theo quy định và nộp đủ lệ phí dự thi sát hạch theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch

+ Giấy đề nghị theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

+ Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

+ Phiếu lý lịch tư pháp được Cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

+ Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề quản lý quỹ hợp pháp ở nước ngoài; các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương;

+ Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

+ Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ kèm theo văn bản xác nhận số năm làm việc, vị trí công tác của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán do các tổ chức nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã từng làm việc hoặc đang làm việc cung cấp.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không được hoàn lại, kể cả trường hợp không được cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, người được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ không nộp lệ phí, không thực hiện nhận chứng chỉ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ đã cấp.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cung cấp các dịch vụ nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/09/2021

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cung cấp các dịch vụ theo Điều 86 Luật chứng khoán 2019

Thế nào là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước? Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/09/2021

khái niệm về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều kiện trở thành thành viên giao dịch đặc biệt là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/09/2021

Điều kiện trở thành thành viên giao dịch đặc biệt theo Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 18/09/2021

Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng theo Khoản 1 Điều 17 Luật chứng khoán 2019

Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 20/09/2021

Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo Điều 80 Luật chứng khoán 2019

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 20/09/2021

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 20/09/2021

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính