Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh xin được làm rõ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

“Điều 145. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Như vậy, chỉ khi số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mới được tiến hành. Pháp luật không quy định một tỷ lệ cụ thể mà để Điều lệ công ty quy định vấn đề này. So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 áp dụng nguyên tắc quá bán về tỷ lệ tổng số phiểu bầu của cổ đông dự họp đại diên thay vì tỷ lệ ít nhất 51%.

Trong trường hợp không đủ tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết thì theo Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

“2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Theo đó, nếu cuộc họp đầu tiên không đủ sổ cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng sổ phiếu biểu quyết thì không được tiến hành. Theo đó, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải ra thông báo mời hợp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Tuy nhiên, Điều lệ công ty có thể quy định khác. Tỷ lệ tổng sổ phiếu bầu của sổ cổ đông dự họp đại điện của lần họp thứ hai này thấp hơn lần đầu tiên, chỉ cần từ 33% tổng sổ phiếu biểu quyết trở lên và Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ cụ thể.

Nếu lần họp thứ hai vẫn không được tiến hành thì theo Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.”

Nếu cuộc họp lần thứ hai không thể diễn ra thì người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Nếu Điều lệ công ty có quy định khác thì thực hiện theo Điều lệ công ty. Lần này, cuộc họp sẽ được tiến hành mà không có bất kỳ điều kiện nào, kể cả tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Về chương trình và nội dung cuộc họp, Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật này.”

Theo đó, thẩm quyền thay đổi chương trình và nội dung cuộc họp chỉ thuộc về Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần. Nội dung cuộc họp chỉ được diễn ra theo chương trình được gửi kèm thông báo mời họp nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua bài viết này, Luật Hoàng Anh đã làm rõ những điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Có thể thấy, pháp luật quy định khá chi tiết vấn đề trên, từ đó, công ty cổ phần có thể chủ động tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bán cổ phần của công ty cổ phần là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định pháp luật doanh nghiệp 2020

Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp 2020

Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết làm rõ thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần cũng như các vấn đề pháp lý liên quan theo pháp luật doanh nghiệp 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết làm rõ các hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật doanh nghiệp 2020