Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức nào?

Việc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là một thủ tục bắt buộc do luật quy định. Vậy nghị quyết được thông qua như thế nào? Pháp luật quy định và thực tiễn thực hiện ra sao? Luật Hoàng Anh xin làm rõ những vấn đề kể trên thông qua bài viết này.

Các hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là việc các cổ đông đưa ra ý kiến của mình để thông qua một văn bản quyết định quản lý công ty. Theo đó, pháp luật quy định hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Khoản 1 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Điều 147. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”

Có hai hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là biểu quyết tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần không được tự do lựa chọn hình thức thông qua nghị quyết như Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định các trường hợp Đại hội đồng cổ đông phải thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

“2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Như vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì Đại hội đồng cổ đông buộc phải biểu quyết tại cuộc họp để thông qua nghị quyết của các nhóm vấn đề sau:

- Nhóm vấn đề về quản trị, điều hành công ty: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; Định hướng phát triển công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty

- Nhóm vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế của công ty: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

- Nhóm vấn đề về nhân sự quản lý cấp cao trong công ty: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Có thể thấy, đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến sự tồn tại và phát triển của công ty thì các thành viên Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết ý kiến tại cuộc họp. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy để các cổ đông có thể có cơ hội được trực tiếp thể hiện, bày tỏ rõ ràn quan điểm của mình về các vấn đề cấp thiết.

Ngoài những vấn đề kể trên, Đại hôi đồng cổ đông có thể linh hoạt lựa chọn giữa hình thức biểu quyết tại cuộc họp hay lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết.

Như vậy, qua bài viết này, Luật Hoàng Anh đã làm rõ các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có giá trị ràng buộc với các cơ quan, cá nhân khác của công ty, theo đó, công ty cần phải lựa chọn hình thức phù hợp để đạt được sự thống nhất cao nhất từ các cổ đông.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cổ tức được trả như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết giới thiệu khái niệm cổ tức, cách thức trả cổ tức với từng loại cổ phần, hình thức, thời hạn và các trường hợp đặc biệt khi thanh toán cổ tức

Bán cổ phần của công ty cổ phần là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định pháp luật doanh nghiệp 2020

Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp 2020

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 28/05/2021

Bài viết giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật doanh nghiệp 2020